نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی بخش

معرفی بخش


هدف:

          فراهم آوردن فرصتهای مناسب و امکانات آموزشی ویژه به منظور استفاده از حداکثر توانایی های ذهنی و جسمی کودکان با توجه به ویژگیهای عقلانی و جسمانی آنان، تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص، تربیت کارشناس آموزش و پرورش کودکان استثنایی بخصوص عقب مانده ذهنی از اهداف مهم این بخش می باشد.

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلان این رشته می توانند وظایف زیر را به عهده بگیرند:

  • دبیر مدارس استثنایی(عقب مانده ذهنی)
  • مربی مراکز نگهداری کودکان عقب مانده ذهنی
  • مدیر مراکز کودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی
  • کارشناس گزینش و تشخیص کودکان عقب مانده ذهنی
  • کارشناس آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی در موسسات گوناگون از قبیل: وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

 

کارشناسی: آموزش کودکان استثنایی
کارشناسی ارشد: آموزش کودکان استثنایی

دکتری: آموزش کودکان استثنایی

بروشور معرفی رشته کودکان استثنائی مقطع کارشناسی