مقررات آموزشی

[آیین نامه ها]

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای آموزشی دانشگاه شیراز 94/8/10

آیین نامه و مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه و مقررات آموزشی دوره دکتری تخصصی (PH.D)

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

آیین نامه عضویت دردفتراستعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

آیین نامه دستیاران آموزش (TA)

 

 

 

[فرم های آموزشی]

فرم ويژه فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهها (داراي رتبه فارغ التحصيلي)

فرم اعلام رتبه کارشناسی ارشد

فرم اعلام رتبه مقطع دکتری

فرم درخواست انصراف از تحصیل

فرم تایید معدل دو ترم

فرم درخواست تغییر رشته

فرم حذف اضطراری

فرم تقاضاي حذف / ثبت درس با تأخیر دانشجويان مقاطع تحصیلات تکمیلی

فرم حضور دانشجويان كارشناسي ارشد در جلسات دفاع

فرم درخواست انتقال دائم

فرم درخواست انتقال بصورت مهمان