مقررات آموزشی

[آیین نامه ها]

شیوه نامه اجرایی آیین نامه یکپارچه دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1402

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی های 97 به بعد

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای آموزشی دانشگاه شیراز 94/8/10

آیین نامه و مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (تیرماه 93)

آیین نامه و مقررات آموزشی دوره دکتری تخصصی (PH.D) (تیرماه 93)

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مردادماه 93)

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (اسفندماه 93)

آیین نامه عضویت دردفتراستعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

آیین نامه دستیاران آموزش (TA) (شهریورماه 88)

[فرم های آموزشی]

پایان نامه و رساله

فرم نهایی پیشنهاد موضوع پایان نامه و رساله

فرم ویژه فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهها (دارای رتبه فارغ التحصیلی)

فرم اعلام رتبه کارشناسی ارشد

فرم اعلام رتبه مقطع دکتری

فرم درخواست انصراف از تحصیل

فرم تایید معدل دو ترم

فرم درخواست تغییر رشته

فرم حذف اضطراری

فرم تقاضای حذف / ثبت درس با تأخیر دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

فرم حضور دانشجویان کارشناسی ارشد در جلسات دفاع

فرم درخواست انتقال دائم

فرم درخواست انتقال بصورت مهمان