واحدها

امور اداری و پشتیبانی 

سرپرست: جمشید شیری

شماره تماس: 36134677

 

اداره حسابداری

ریاست: حسن نیایش

شماره تماس: 36134605

 

اداره آموزش

ریاست: جلیل میرقادری

شماره تماس: 36134692

کارشناس تحصیلات تکمیلی: بنفشه جوکار

شماره تماس: 36134697

 

مرکز کامپیوتر شهید محمدرضا فرزانه

مسئول مرکز: خانم مهندس طاهره موسی زاده

شماره تماس: 07136134860

تاریخ شروع فعالیت: 1386

خدمات ارائه شده:

  • نگهداری از بستر ارتباطی اینترنت و اینترانت با هماهنگی با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
  • ارائه سرویس شبکه اینترنت LAN و Wifi به اساتید، دانشجویان و کارکنان
  • سرویس پست الکترونیکی برای اساتید، دانشجویان و کارکنان با آدرس: @shirazu.ac.ir..........
  • ارائه خدمات مورد نیاز دانشجویان در مرکز کامپیوتر
  • سرویس دهی سخت افزار و نرم افزار اساتید و کارکنان

 

دفتر مجله 

کارشناس: آمنه کمالی سروستانی

شماره تماس: 36134636

 

دبیرخانه

مسئول: محمد زمانی

شماره تماس: 36134899