واحدها

ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

رئیس: جناب آقای دکتر نوراله محمدی

مسئول دفتر: فاطمه طاهری

تماس: 07136134698

 

معاونت دانشجویی فرهنگی

معاون: سرکار خانم دکتر ستاره شجاعی

مسئول دفتر: فاطمه طاهری

تماس: 07136134698

کارشناس: محسن قاسمی

تماس: 07136134606

حوزه وظایف معاونت:

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون: جناب آقای دکتر فرهاد دریانوش

رئیس آموزش:‌ جلیل میرقادری

تماس: 07136134692

کارشناس تحصیلات تکمیلی: بنفشه جوکار

تماس: 07136134697

حوزه وظایف مسئول آموزش دانشکده:

 • نظارت و هماهنگی امور آموزشی دانشکده
 • ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان دانشکده
 • نظارت و هماهنگی با کارشناسان آموزشی بخش‌ها 
 • هماهنگی آموزشی دانشکده با واحدهای دیگر دانشگاه

 

معاونت پژوهشی

معاون: سرکار خانم دکتر مریم کوشکی جهرمی

کارشناس پژوهشی و کارشناس کمیته منتخب دانشکده:‌ نرگس پرونده 

مسئول دفتر:‌ سهیلا گرامی

تماس: 07136134676

حوزه وظایف دفتر معاونت پژوهشی:

 • ارائه خدمات پژوهشی به اساتید و دانشجویان
 • معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام امور پایان‌نامه
 • بررسی پرونده ارتقاء اعضای هیأت‌علمی
 • محاسبه و امتیازدهی طرح کارایی و ترفیع پایه
 • انجام امور مربوط به گرانت اساتید
 • انجام امور سفرهای علمی کوتاه مدت و بلندمدت (سفر مطالعاتی) اعضای هیأت‌علمی
 • پیگیری امور مربوط به طرح‌های پژوهشی  
 • انجام کلیه امور مربوط به تبدیل وضعیت پیمانی، رسمی ـ آزمایشی  و رسمی ـ قطعی اعضای هیأت‌علمی

 

مرکز کامپیوتر شهید محمدرضا فرزانه

مسئول مرکز: مهندس طاهره موسی زاده

تماس: 07136134860

تاریخ شروع فعالیت: 1386

خدمات ارائه شده:

 • نگهداری از بستر ارتباطی اینترنت و اینترانت با هماهنگی با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
 • ارائه سرویس شبکه اینترنت LAN و Wifi به اساتید، دانشجویان و کارکنان
 • سرویس پست الکترونیکی برای اساتید، دانشجویان و کارکنان با آدرس: @shirazu.ac.ir..........
 • ارائه خدمات مورد نیاز دانشجویان در مرکز کامپیوتر
 • سرویس دهی سخت افزار و نرم افزار اساتید و کارکنان