گروه های آموزشی

هدف:

          دوره کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی با تاکید خاصی که بر کاربرد روانشناسی در تعلیم و تربیت و تحقیقات روانشناسی دارد می تواند علاوه بر کمک به تربیت مدرس متعهد برای مراکز آموزشی افرادی تربیت کند که با آگاهی از نیازهای خاص مملکت بتوانند تحقیقات روانشناسی تربیتی کشور را هدایت نمایند و در پی ریزی آن دسته از تحقیقاتی که مبتنی بر مسائل بومی جامعه می باشد خدمات مهم و ارزنده ای ارائه دهند و ما را به طرف خودکفایی در زمینه روانشناسی تربیتی و شاخه های مربوط به آن هدایت نمایند.

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی

دکتری: روانشناسی تربیتی

بروشور معرفی رشته های بخش روانشناسی تربیتی

هدف:

            تربیت افرادی که مفاهیم و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فرا گرفته و حداقل مهارتهای حرفه ای در روانشناسی بالینی را بدست آورند.

نقش و توانایی:

          فارغ التحصیلان این رشته می توانند فعالیتهای مقدماتی را در زمینه های تشخیص و درمان اختلالات روانی در موسسات عمومی و روانی و کلینیک های روانپزشکی و سایر مراکز شبیه به آن، عهده دار شوند.

کارشناس: روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی

دکتری: روانشناسی بالینی

بروشور معرفی رشته روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی 

رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از رشته‌های موجود در دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی است. این رشته در دانشگاه شیراز در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. گرایش‌های این رشته در دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی ارشد، «مدیریت اطلاعات» و «علم‌سنجی» و در مقطع دکتری، «مدیریت اطلاعات و دانش» و «بازیابی اطلاعات و دانش» است. این رشته، به عنوان یک رشته‌ی بین‌رشته‌ای، با رشته‌ها و علوم دیگر ارتباط دارد. دانشجویان در این رشته با مهارت‌های گوناگونی آشنا می‌شوند.

هدف:

   تربیت نیروی انسانی متخصص جهت گزینش اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات و در نهایت اشاعه اطلاعات در زمینه های تخصصی در موسسات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی (کتابخانه ها و ...)

 

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلات این رشته می توانند وظایف زیر را به عهده بگیرند:

 • کارشناس انتخاب و سفارش منابع اطلاعاتی در موسسات آموزشی و پژوهشی
 • کارشناس فهرست نویسی و رده بندی و آماده سازی منابع اطلاعاتی
 • کارشناس اطلاع رسانی در مراکز اطلاع رسانی و...
 • فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می توانند در دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی بعنوان عضو هیات علمی تدریس نمایند.

 

کارشناسی: علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد: علم سنجی     و      علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

دکتری: علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش    و      گرایش بازیابی اطلاعات و دانش

 

هدف:

-         زمینه سازی برای شناخت علمی نظام آموزش و پرورش، ساختار، اهداف و عناصر درونی و بیرونی آن

-         ایجاد دانش و پرورش مهارتهای ادراکی انسانی و فنی، رشد روح تفکر علمی

-         ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل، قضاوت و تصمیم گیری درباره مسائل و امور سازمانهای آموزش و پرورش

-         تربیت کارشناسان ارشد برای اداره امور آموزشی

-         تربیت مدیران برای آموزشگاه های عمومی متوسطه

-         تربیت مدیران برای سطوح مختلف آموزشی و اداری آموزش و پرورش

-         تربیت پژوهشگران و مربی برای پژوهش و تدریس در زمینه مدیریت آموزشی

-         تربیت برنامه ریزان برای ایفای نقش هیات علمی، تالیف و تدوین کتب درسی

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با توجه به اهداف ایجاد این رشته باید دارای مهارتهای زیر باشند:

 • آشنایی با مدیریت اسلامی در رابطه با مدیریت به طور اعم و با مدیریت آموزشی به طور اخص
 • آشنایی با تئوریهای مختلف مدیریت آموزشی
 • آشنایی با اصول عمومی آموزش و پرورش در ارتباط با مدیریت به طور اعم و با مدیریت آموزشی به طور اخص
 • آشنایی با روشهای اجرایی آموزش و پرورش در رابطه با نحوه آموزشی سازماندهی ادارات تشکیلات و تامین بودجه
 • آشنایی با برنامه ریزی درسی و آموزشی
 • دارا بودن قدرت تشخیص در برابر مسائل و مشکلات مختلف آموزشی
 • آشنایی با نحوه ارتباطات(مدیریت با مدرسان و مربیان، مدیر با دانش آموزان و اولیا دانش اموزان، مدیر با کادر اداری)

 

کارشناسی: مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی
کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی    و   برنامه ریزی درسی

دکتری: مدیریت آموزشی     و    برنامه ریزی درسی

سرفصل رشته مدیریت آموزشی مقطع دکتری        سرفصل رشته برنامه ریزی درسی مقطع دکتری

رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از رشته های موجود در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز است. این رشته در دورۀ کارشناسی شامل دروس عملی و تئوری است. دروس عملی شامل ورزش های مختلف از جمله ورزش های توپی، راکتی، آبی، رزمی و رشته های ورزشی پایه مانند آمادگی جسمانی و دو و میدانی می شود. دروس تئوری این رشته شامل درس های گرایش های مختلف این رشته از جمله فیزیولوژی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک، روانشناسی، مدیریت و رفتار حرکتی است که در مقاطع ارشد و دکتری به همین گرایش های تخصصی تقسیم می شود.

هدف:

-   تربیت نیروی انسانی متخصص جهت تدریس تربیت بدنی در مدارس و سایر ارگانها و موسسات

-   توانا ساختن دانشجویان به ابزارهای علمی و تربیتی جهت پرورش روحی و جسمی جوانان کشور و سالم سازی نسل جوان

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلان این رشته قادرخواهند بود که:

 • کارشناسی تربیت بدنی در سطح مدارس و سایر موسسات و ارگانها را عهده دار شوند.

 

کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی ــ یادگیری رفتاری ـ حرکتی

دکتری: فیزیولوژی ورزشی

بروشور معرفی رشته های بخش علوم ورزشی

هدف:

          بدون تردید با عدم آگاهی از گذشته و تاریخ هر علمی نمی توان حتی یک قدم به صورت پویا و منطقی به جلو گذاشت. از طرفی نظام آموزشی بایستی فلسفه وجودی هر مطلب، فعالیت و برنامه ای را بر اساس فرهنگ و نیازهای جامعه خاص خویش همگام با زمان تدوین و به صورتی پویا پی گیری کند. آشنایی با جدیدترین مبانی تعلیم و تربیت برخاسته از تلاشهای بشریت و داشتن زیربنای تفکر برای نوآوری و رفع مشکلات بنیادی آموزشی در ایران اسلامی یکی از نیازهای مبرم جامعه امروز کشورمان می باشد. دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در بخش تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به منظور پرورش صاحبنظرات و پژوهشگرانی که بتوانند با اطلاع از روند تاریخی تعلیم و تربیت بر پایه تفکری فلسفی به پژوهش و رفع نارسایی ها بپردازند تاسیس گردیده است.

نقش و توانایی:

 • ارائه دروس رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در مقطع کارشناسی
 • ارائه دروس اصلی دانشکده (دروس مشترک بین کلیه گرایشها) که در دو سال اول دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی ارائه می شود
 • ارائه دروس رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

کارشناسی: آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی 
کارشناسی ارشد: تاریخ و فلسفه تعلیم و  تربیت 

دکتری: تاریخ و فلسفه تعلیم و  تربیت

بروشور معرفی رشته های بخش مبانی تعلیم و تربیت

هدف:

          فراهم آوردن فرصتهای مناسب و امکانات آموزشی ویژه به منظور استفاده از حداکثر توانایی های ذهنی و جسمی کودکان با توجه به ویژگیهای عقلانی و جسمانی آنان، تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص، تربیت کارشناس آموزش و پرورش کودکان استثنایی بخصوص عقب مانده ذهنی از اهداف مهم این بخش می باشد.

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلان این رشته می توانند وظایف زیر را به عهده بگیرند:

 • دبیر مدارس استثنایی(عقب مانده ذهنی)
 • مربی مراکز نگهداری کودکان عقب مانده ذهنی
 • مدیر مراکز کودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی
 • کارشناس گزینش و تشخیص کودکان عقب مانده ذهنی
 • کارشناس آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی در موسسات گوناگون از قبیل: وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

 

کارشناسی: آموزش کودکان استثنایی
کارشناسی ارشد: آموزش کودکان استثنایی

دکتری: آموزش کودکان استثنایی

بروشور معرفی رشته کودکان استثنائی مقطع کارشناسی

هدف:

هدف از دوره کارشناسی علوم تربیتی، یادگیری و کسب مهارت در قلمرو علوم تربیتی و «زمینه های چهارگانه» آن است (که البته هر دانشجو می تواند به فراخور انگیزه و علاقه خود، یکی از چهار زمینه: «مدیریت و برنامه ریزی آموزشی»، «تکنولوژی آموزشی»، «آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه» و «آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان» مطرح شده را انتخاب نماید که دانشگاه محل تحصیل وی امکان ارائه آن را داشته باشد) به نحوی که به توانمندی دانشجو در حیطه های دانشی، بینشی، و توانشی و کاربرد آن ها در زندگی فردی و اجتماعی منجر بشود.

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، از چهار زمینه رشته علوم تربیتی، در سه رشته «مدیریت و برنامه ریزی آموزشی»، «آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه» و «آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان» دانشجو می پذیرد.

نقش و توانایی:

فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی علوم تربیتی در این رشته و یکی از زمینه های چهارگانه آن

آشنائی با پارادایم ها، مکاتب، نظریه ها، رویکردها و دیدگاه های مختلف در حوزه علوم تربیتی و مقایسه آن ها با یک دیگر و فراگیری امکان و نحوه نقد آن ها در حد توان

آشنائی با رشته ها، زمینه های مختلف علوم تربیتی و حرفه های مربوط

آشنائی با علوم تربیتی

آشنائی با فلسفه علوم تربیتی همراه با رشد نگاه و تفکر انتقادی

تعمیق بینش و اعتقادات دینی و پرورش تفکر و مهارت های اندیشیدن بر اساس فرهنگ اسلامی و استفاده از آن ها در سراسر زندگی

ارتقای شناخت و پرورش ارزش ها و اخلاقیات اسلامی

ارتقا و تعمیق خودشناسی دانشجویان براساس مبانی و منابع و متون دینی و علوم تربیتی

آشنائی دانشجویان با آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی در حوزه آموزش و پرورش

پرورش توانائی های لازم برای فرضیه پردازی و پژوهش در حوزه آموزش و پرورش بر اساس آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی

افزایش توانمندی و رشد تفکر انتقادی و تطبیقی و مقایسه ای در مباحث علوم تربیتی بر اساس آموزه های مندرج در منابع اسلامی

آشنائی با تاریخچه و اندیشه های مربوط به آموزش و پرورش در فرهنگ اسلامی

آشنائی و کسب مهارت در روش های مطالعه و پژوهش و نحوه استفاده از کتابخانه و فضای مجازی

آشنائی و کسب مهارت در استفاده از روش های پژوهش کمی و کیفی

آشنائی و کسب مهارت در استفاده از نرم افزارها و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

آشنائی و کسب مهارت برای طراحی، انجام، تدوین گزارش و ارائه پروژه تحقیقی انفرادی حرفه ای

آشنائی و کسب مهارت در سنجش و اندازه گیری به منظور تهیه آزمون های لازم برای امتحانات دانش آموزان و ارزشیابی دقیق آن ها و نیز آشنائی با آزمون های روانی در حد لازم

آشنائی و کسب مهارت برای به کار بستن روش های تربیتی و روش های اصلاح رفتارهای آسیب زا

آشنائی و کسب مهارت در درک و تبیین مسائل بومی بر اساس علوم تربیتی

توانائی بهره برداری از متون و منابع مربوط به علوم تربیتی به زبان اصلی

بروشور معرفی رشته علوم تربیتی گرایش کودکان استثنائی مقطع کارشناسی

بروشور معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش پیش دبستانی و دبستانی

بروشور معرفی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی