نمایشگر یک مطلب

  • آدرسشیراز، میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، طبقه همکف
  • تلفن: 071-36279708
  •  071-36134698
  • فکس: 071-36286441
  • کدپستی: 71946-84759

نمایشگر یک مطلب

تماس با ما

 

نام دانشکده: دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی

تماس با ما
  • تلفن: 07136276708 و 07136134698 (دفتر ریاست دانشکده)
  • فکس: 071362866441

آدرس و کدپستی دانشکده: شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی طبقه همکف
کدپستی: 7194684759

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شناسه کاربری sess

شماره تماس

1

جلیل میرقادری

رئیس آموزش دانشکده

14

07136134692

2

بنفشه جوکار

کارشناس تحصیلات تکمیلی

b.jokar

07136134697

3

زهرا رضوی

کارشناس بخش روانشناسی تربیتی

z-razavi

07136134683

4

کلثوم حسنوند

کارشناس بخش روانشناسی بالینی

hasanvand

07136134662

5

سیده راضیه حسینی

کارشناس بخش تربیت بدنی

r.hosseini

07136134668

6

زهرا حدادی

کارشناس بخش علوم تربیتی

کارشناس بخش کودکان استثنائی

zhadadi

07136134638

7

زهرا صائمی

کارشناس بخش علم اطلاعات و دانش‏شناسی

z.saemi

07136134656

8

فریبا عسکری

کارشناس بخش مدیریت و برنامه ‏ریزی آموزشی

f.askari

07136134631

9

مرجان معین

کارشناس بخش مبانی تعلیم و تربیت

-

07136134618

10

محسن قاسمی

کارشناس فرهنگی دانشجویی

m.ghasemi

07136134606

11 رضا مظلوم زاده کارشناس پژوهشی - 07136134648
 
 

دفترچه تلفن