کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های زیست پزشکی  و حفاظت از حقوق آزمون های انسانی و حیوانی در تحقیقات علوم زیستی پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه شیراز تشکیل گردید و کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی کشور با تشکیل کمیته اخلاق در پژوهش زیست پزشکی در دانشگاه شیراز از تاریخ 1401/1/29 موافقت کرد. که پس از آن کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با اعضای جدید در تاریخ 11/11/1401 شروع به کار نمود.

بر اساس اعتبار نامه تایید شده  پس از بررسی مستندات، اعتبار کمیته‌ی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی  دانشگاه شیراز مورد تایید کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

بررسی طرح های پژوهشی مربوط به علوم انسانی و زیست پزشکی از لحاظ مراعات حقوق و اخلاق در پژوهش، ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های کشوری، برگزاری کارگاه های مربوطه از جمله فعالیت های این کمیته می باشد.

 

 اعتبارنامه
IR.US.PSYEDU.REC شناسه:
کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی نوع:
کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی سلسله مراتب:
دانشگاه شیراز زیرمجموعه ای از:
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تاریخ ثبت:
۲ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:
 

 اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی روان شناسی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) نوراله محمدی
رئیس
استاد معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی فیزیولوژی ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) مریم کوشکی جهرمی
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق اسلامی و خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) حانیه ذاکری نیا
حقوقدان
استادیار مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سجاد نیکخو
روحانی
استادیار عضو هیات علمی علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی/دکترای تخصصی (PhD) داوود فاضلی کسرینه
عضو متخصص فیزیولوژی ورزشی
استادیار معاون گروه اخلاق پزشکی و فلسفه سلامت فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت/دکترای تخصصی (PhD) حسین محمودیان
متخصص اخلاق پزشکی
دانشیار عضو هیات علمی روان شناسی تربیتی/دکترای تخصصی (PhD) محبوبه فولادچنگ
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی فیزیولوژی ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) فرهاد دریانوش
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی اقتصاد/دکترای تخصصی (PhD) زهرا دهقان شبانی
پژوهشگر
استاد هیات علمی روان شناسی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) محمد علی گودرزی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی جامعه شناسی/کارشناسی ارشد رضا مظلوم زاده
کارشناس کمیته
لینک مربوط به دانشکده :
https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.US.PSYEDU.REC

 

          دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه / کمیته‌های اخلاق در پژوهش
          راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی     
          راهنمای اخلاقی کار آزمایی‌های بالینی
          راهنمای اخلاقی پژوهش‌ بر روی عضو و بافت انسانی
          راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه‌های آسیب پذیر
          راهنمای اختصاصی پژوهش‌های مرتبط با HIV/AIDS

          راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

 
          ممنوعیت کد دهی به طرح های اجرا شده
          ضرورت ثبت مطالعات ویژه در مرکز کارآزمایی بالینی

 

 

اعتبار نامه  فارسی

اعتبارنامه انگلیسی

 

 

جهت مشاهده طرح های تصویب شده به لینک زیر مراجعه کنید 

https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.US.REC

 

عنوان کارگاه: اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی،اصول و فرایندها ی اخذ کد کمیته اخلاق

زمان برگزاری کارگاه: دوشنبه 21 آذرماه 1401 ساعت 10 تا 12

مکان: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز (سالن دکتر حسینی)

لینک مجازی کارگاه: vroom.shirazu.ac.ir/psychology1

 
کارشناس پژوهش: آقای رضا مظلوم زاده
 
  • تلفن: 07136134648
  • فکس: 071362866441

آدرس و کدپستی دانشکده: شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، طبقه همکف
کدپستی: 7194684759