معرفی بخش مبانی تعلیم و تربیت

هدف:

          بدون تردید با عدم آگاهی از گذشته و تاریخ هر علمی نمی توان حتی یک قدم به صورت پویا و منطقی به جلو گذاشت. از طرفی نظام آموزشی بایستی فلسفه وجودی هر مطلب، فعالیت و برنامه ای را بر اساس فرهنگ و نیازهای جامعه خاص خویش همگام با زمان تدوین و به صورتی پویا پی گیری کند. آشنایی با جدیدترین مبانی تعلیم و تربیت برخاسته از تلاشهای بشریت و داشتن زیربنای تفکر برای نوآوری و رفع مشکلات بنیادی آموزشی در ایران اسلامی یکی از نیازهای مبرم جامعه امروز کشورمان می باشد. دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در بخش تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به منظور پرورش صاحبنظرات و پژوهشگرانی که بتوانند با اطلاع از روند تاریخی تعلیم و تربیت بر پایه تفکری فلسفی به پژوهش و رفع نارسایی ها بپردازند تاسیس گردیده است.

نقش و توانایی:

  • ارائه دروس رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در مقطع کارشناسی
  • ارائه دروس اصلی دانشکده (دروس مشترک بین کلیه گرایشها) که در دو سال اول دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی ارائه می شود
  • ارائه دروس رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

کارشناسی: آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی 
کارشناسی ارشد: تاریخ و فلسفه تعلیم و  تربیت 

دکتری: تاریخ و فلسفه تعلیم و  تربیت

بروشور معرفی رشته های بخش مبانی تعلیم و تربیت