معرفی بخش علم اطلاعات و دانش شناسی

رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از رشته‌های موجود در دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی است. این رشته در دانشگاه شیراز در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. گرایش‌های این رشته در دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی ارشد، «مدیریت اطلاعات» و «علم‌سنجی» و در مقطع دکتری، «مدیریت اطلاعات و دانش» و «بازیابی اطلاعات و دانش» است. این رشته، به عنوان یک رشته‌ی بین‌رشته‌ای، با رشته‌ها و علوم دیگر ارتباط دارد. دانشجویان در این رشته با مهارت‌های گوناگونی آشنا می‌شوند.

هدف:

   تربیت نیروی انسانی متخصص جهت گزینش اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات و در نهایت اشاعه اطلاعات در زمینه های تخصصی در موسسات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی (کتابخانه ها و ...)

 

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلات این رشته می توانند وظایف زیر را به عهده بگیرند:

  • کارشناس انتخاب و سفارش منابع اطلاعاتی در موسسات آموزشی و پژوهشی
  • کارشناس فهرست نویسی و رده بندی و آماده سازی منابع اطلاعاتی
  • کارشناس اطلاع رسانی در مراکز اطلاع رسانی و...
  • فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می توانند در دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی بعنوان عضو هیات علمی تدریس نمایند.

 

کارشناسی: علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد: علم سنجی     و      علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

دکتری: علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش    و      گرایش بازیابی اطلاعات و دانش