اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 60 نتیجه
از 2
 
سعیده ابراهیمی

سعیده ابراهیمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 415
پست الکترونیکی: 
فرشته افتخاری

فرشته افتخاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 606
پست الکترونیکی: 
عبدالعزیز افلاک سیر

عبدالعزیز افلاک سیر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 217
پست الکترونیکی: 
محبوبه البرزی

محبوبه البرزی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 527
پست الکترونیکی: 
امین ایزدپناه

امین ایزدپناه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 520
پست الکترونیکی: 
مهدی ایمانی

مهدی ایمانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 238
پست الکترونیکی: 
change-logo

سوسن باوقار 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه پسند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حجت پیرزادی

حجت پیرزادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر ترک زاده

جعفر ترک زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 412
پست الکترونیکی: 
محمدرضا تقوی

محمدرضا تقوی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 
محسن ثالثی

محسن ثالثی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 613
پست الکترونیکی: 
فاطمه سوسن جباری

فاطمه سوسن جباری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر جهانی

جعفر جهانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 421
پست الکترونیکی: 
طاهره جوکار

طاهره جوکار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 419
پست الکترونیکی: 
بهرام جوکار

بهرام جوکار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 211
پست الکترونیکی: 
مجید چهارده چریک

مجید چهارده چریک 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود حسین چاری

مسعود حسین چاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 212
پست الکترونیکی: 
الهام حیدری

الهام حیدری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 521
پست الکترونیکی: 
فرهاد خرمایی

فرهاد خرمایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 210
پست الکترونیکی: 
قدرت اله خلیفه

قدرت اله خلیفه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 525
پست الکترونیکی: 
فریبا خوشبخت

فریبا خوشبخت 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 513
پست الکترونیکی: 
فرهاد دریانوش

فرهاد دریانوش 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 614 و اتاق معاونت آموزشی طبقه اول
پست الکترونیکی: 
چنگیز رحیمی طاقانکی

چنگیز رحیمی طاقانکی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 207
پست الکترونیکی: 
رسول رضایی

رسول رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 524
پست الکترونیکی: 
سمیه سادات ساداتی

سمیه سادات ساداتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 514
پست الکترونیکی: 
هاجر ستوده

هاجر ستوده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 420
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی رضا سرافراز 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 
قاسم سلیمی

قاسم سلیمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 422
پست الکترونیکی: 
دیبا سیف

دیبا سیف 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 515
پست الکترونیکی: 
شهرزاد شاهسنی

شهرزاد شاهسنی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 519
پست الکترونیکی: 
ستاره شجاعی

ستاره شجاعی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 522
پست الکترونیکی: 
مریم شفیعی سروستانی

مریم شفیعی سروستانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 410
پست الکترونیکی: 
بابک شمشیری

بابک شمشیری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 518
پست الکترونیکی: 
راضیه شیخ الاسلامی

راضیه شیخ الاسلامی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 218
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی صابری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد عباسپور

جواد عباسپور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 426
پست الکترونیکی: 
داود فاضلی کسرینه

داود فاضلی کسرینه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 523 و اتاق 604 ریاست بخش علوم ورزشی
پست الکترونیکی: 
مسعود فضیلت پور

مسعود فضیلت پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 236
پست الکترونیکی: 
change-logo

ویدا فلاحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اصغر فلاحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن کریمی

محمدحسن کریمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 511
پست الکترونیکی: 
فهیمه کشاورزی

فهیمه کشاورزی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 411
پست الکترونیکی: 
نگار کورش فرد

نگار کورش فرد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 607
پست الکترونیکی: 
مریم کوشکی جهرمی

مریم کوشکی جهرمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 616 و اتاق معاونت پژوهشی طبقه اول
پست الکترونیکی: 
محمدعلی گودرزی

محمدعلی گودرزی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 222
پست الکترونیکی: 
معصومه محترم

معصومه محترم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 413 و اتاق معاونت دانشجویی فرهنگی طبقه اول
پست الکترونیکی: 
مهدی محمدی

مهدی محمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 512
پست الکترونیکی: 
نوراله محمدی

نوراله محمدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 206 و اتاق ریاست دانشکده طبقه اول
پست الکترونیکی: 
رحمت اله مرزوقی

رحمت اله مرزوقی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 423
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 60 نتیجه
از 2