اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 61 نتیجه
از 2
 
فرشته افتخاری

فرشته افتخاری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالعزیز افلاک سیر

عبدالعزیز افلاک سیر 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین ایزدپناه

امین ایزدپناه 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سوسن باوقار 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

لعیا بشاش (بازنشسته)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه پسند 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا تقوی

محمدرضا تقوی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محسن ثالثی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طاهره جوکار

طاهره جوکار 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهرام جوکار

بهرام جوکار 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید چهارده چریک

مجید چهارده چریک 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود حسین چاری

مسعود حسین چاری 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهاد خرمایی

فرهاد خرمایی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرهاد دریانوش 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

چنگیز رحیمی طاقانکی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ربابه رستمی (بازنشسته)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هاجر ستوده

هاجر ستوده 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدرضا سلطانی دشت بزرگ (بازنشسته)

مربی آموزشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قاسم سلیمی

قاسم سلیمی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دیبا سیف

دیبا سیف 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ستاره شجاعی

ستاره شجاعی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
راضیه شیخ الاسلامی

راضیه شیخ الاسلامی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داود فاضلی کسرینه

داود فاضلی کسرینه 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود فضیلت پور

مسعود فضیلت پور 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اصغر فلاحی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ویدا فلاحی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فهیمه کشاورزی

فهیمه کشاورزی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نگار کورش فرد

نگار کورش فرد 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم کوشکی جهرمی

مریم کوشکی جهرمی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی گودرزی

محمدعلی گودرزی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرتضی لطیفیان (بازنشسته)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه محترم

معصومه محترم 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی محمدی

مهدی محمدی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوراله محمدی

نوراله محمدی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 61 نتیجه
از 2