معاونت پژوهشی دانشکده

معاونت پژوهشی

معاون: سرکار خانم دکتر مریم کوشکی جهرمی

کارشناس پژوهشی و کارشناس کمیته منتخب دانشکده:‌ نرگس پرونده 

مسئول دفتر:‌ سهیلا گرامی

تماس: 07136134676

کارشناس: رضا مظلوم زاده

تماس: 07136134648

حوزه وظایف دفتر معاونت پژوهشی:

 • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشکده
 • ارائه خدمات پژوهشی به اساتید و دانشجویان
 • بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی علمکرد پژوهشی سالانه دانشکده
 • - همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی
 • معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام امور پایان‌نامه
 • بررسی پرونده ارتقاء اعضای هیأت‌علمی
 • محاسبه و امتیازدهی طرح کارایی و ترفیع پایه
 • انجام امور مربوط به گرانت اساتید
 • انجام امور سفرهای علمی کوتاه مدت و بلندمدت (سفر مطالعاتی) اعضای هیأت‌علمی
 • پیگیری امور مربوط به طرح‌های پژوهشی  
 • انجام کلیه امور مربوط به تبدیل وضعیت پیمانی، رسمی ـ آزمایشی  و رسمی ـ قطعی اعضای هیأت‌علمی
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب