کسب جایزه ویژه علامه جعفری توسط اساتید دانشکده

کسب جایزه ویژه علامه جعفری توسط اساتید دانشکده


جناب آقای دکتر جعفر ترک زاده و سرکار خانم دکتر معصومه محترم از اعضای هیات علمی دانشکده که با کتاب " کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم " در بخش ویژه ( الگوی اسلامی ایرانی و پیشرفت ) جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی شرکت نموده بودند موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر ودریافت جایزه ویژه علامه جعفری شدند