نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه ها

کارگاه ها


 

عنوان کارگاه: اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی،اصول و فرایندها ی اخذ کد کمیته اخلاق

زمان برگزاری کارگاه: دوشنبه 21 آذرماه 1401 ساعت 10 تا 12

مکان: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز (سالن دکتر حسینی)

لینک مجازی کارگاه: vroom.shirazu.ac.ir/psychology1