نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش پیشگیری از خودکشی دانشجویی

همایش پیشگیری از خودکشی دانشجویی


روز سه شنبه 1401/6/22 همایش پیشگیری از خودکشی دانشجویی (نقش اساتید و کارکنان) در سالن دکتر حسینی  با حضور هیئت رئیسه محترم دانشکده و معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و تعدادی از اساتید و کارکنان محترم و نیروهای حراست دانشگاه برگزار گردید.
سخنرانان جلسه جناب آقای دکتر نوراله محمدی ریاست محترم دانشکده پیرامون علمی و تخصصی بودن موضوع و جناب آقای دکتر حفیظی در خصوص آمار و ارقام رو به بالای خودکشی بین دانشجویان و در پایان جناب آقای دکتر رحیمی راههای کمک به افراد بیمار که منجر به خودکشی می شود توضیحاتی  دادند. 
با سپاس فراوان از همه بزرگواران