قهرمانی تیم فوتسال اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

قهرمانی تیم فوتسال اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


به نام خدا

قهرمانی تیم فوتسال اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

در مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه شیراز به مناسبت دهه فجر که در سال 1395 باعنوان جام دکتر ارشاد برگزار گردید، تیم فوتسال اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به مقام قهرمانی دست یافت.

اسامی اعضای تیم فوتسال دانشکده: دکتردریانوش، دکتر شمشیری، دکتر فلاحی، دکتر ایمانی، دکتر نعمتی، دکتر همتی، دکتر همتی نفر، دکتر عباس پور، دکتر سلیمی، دکتر صفویان، دکتر مهدی محمدی، دکتر عبدالهی

16:15 -دوشنبه ۱۳۹6/01/21