دعوت به جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشکده با رؤسای محترم بخش ها و اعضای محترم هیات علمی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه شیراز

دعوت به جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشکده با رؤسای محترم بخش ها و اعضای محترم هیات علمی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه شیراز


 

زمان : یکشنبه 95/10/19 ساعت 10 الی 12 

مکان : سالن دکتر رضویه

موضوع جلسه : بین المللی شدن دانشکده، چشم اندازها، اقتضائات و راهکارها

 

11:20 - یکشنبه ۱۳۹۵/10/12