برگزاری نشست علمی اخلاق جنگ ، صلح ، عفو و دوستی با محوریت تعلیم و تربیت و روانشناسی

برگزاری نشست علمی اخلاق جنگ ، صلح ، عفو و دوستی با محوریت تعلیم و تربیت و روانشناسی


نشست علمی اخلاق جنگ ، صلح ، عفو دوستی به همت مرکز پژوهش های فرهنگ اسلامی و انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز ، دوشنبه 23 آذرماه در تالار حکمت برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر محمد جعفر محلاتی استاد دانشگاه ابرلین آمریکا و نماینده سابق ایران در سازمان ملل به بیان یافته های خود پرداختند و ضمن مطرح کردن واژه ی  جهادیسم و ارائه ی تعریفی از آن ، تاریخ این واژه را در مسیحیت و اسلام مورد بررسی قرار دادند و با برشمردن مبانی اساسی الهیات جنگ شامل: اصالت رنج ، عمل حماسی ، نگاه دوگانه به جغرافیای سیاسی جهان، امکان میانبر به بهشت و اطاعت کور کورانه از حکم و حاکم؛ به تشریح هر یک از آنها پرداختند.

همچنین ایشان جهت مقابل الهیات جنگ را الهیات صلح عنوان فرمودند و از پنج عامل : اصالت زندگی از طریق تلاش مستمر در ظرف مقدر حیات در مقابل رنج کشیدن، دیدگاه کثرت گرایانه در مورد جفرافیای سیاسی ،میانه روی و جلوگیری از افراط و تفریط و رنج کشیدن ، اصالت تدریج و امتناع میانبر و مهر دوجانبه انسان و خدا یاد کردند.

وی افزود : بین سیاست و الهیات یک رابطه ی دیالکتیک وجود دارد بدین صورت که سیاست الهیات خودش را می سازد اما بعد از اینکه سیاست از بین رفت ، آن الهیات به راحتی از بین نمی رود و یک جنبه ی تقدس پیدا می کند و ادامه دارد و حتی خود الهیات ممکن است باعث بروز جنگ های دیگری شود.

نماینده سابق ایران در سازمان ملل راه حل از بین بردن الهیات جنگ را نه با نابودی سیاست های ضد جنگ ، بلکه با الهیات صلح دانستند و اذعان فرمودند:کافی نیست که  دولت مردان مواضع سیاسی علیه داعش بگیرند بلکه می بایست علما و اندیشمندان الهیات صلح خود را معرفی کنند و اگر این علما و دانشمندان بتوانند مبانی فکری و فلسفی را در فولکلور عمومی بیاورند ،بسیار موفق می شوند.

در ادامه این نشست دکتر بابک شمشیری ، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با بیان تعریف صلح و ارائه انواع آن، شرایط تحقق صلح را عدالت و رفع تبعیض ها، حاکمیت عقلانیت ، مردم سالاری و دموکراسی ، گفتگوی تمدن ها و قانون مداری برشمردند و به اهمیت آموزش در تحقق صلح پرداختند.

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نقش تعلیم و تربیت در تحقق صلح را به مفهوم عام ، کمک به ایجاد شرایط لازم جهت تحقق صلح از طریق آموزش و درونی سازی مهارت ها و دانش های لازم دانستند و اذعان داشتند : اگر ما بخواهیم زمینه ساز و بستر ساز تحقق اهداف صلح باشیم ، با این برنامه های درسی موجود ، اهداف موجود تعلیم و تربیت و روش های تدریس یاد دهی – یادگیری این تحقق صورت نمی گیرد و لازم است بازسازی و باز نگری هم در اهداف و هم در روش ها و هم  در ساختار سازمانی و مدیریتی صورت گیرد.

ایشان بهترین تربیت دینی را تلفیقی از رویکرد عرفانی – معنوی و عقل گرای نواندیشاننده دانستند و دلیل آن را بدین جهت برشمردند که علاوه بر دارا بودن ظرفیت و آمادگی آنها در جهت تحقق صلح، اصالت را به انسان اعطا می کنند.

در ادامه دکتر سعید رحیمیان به ارائه یافته های خود با موضوع سویه های صلح گرایانه واقعه عاشورا پرداختند و ابعاد مختلف صلح گرایانه واقعه عاشورا را مورد بررسی قرار دادند.

ایشان در ابتدا مواردی از جهاد دفاعی امیر المومنین را ذکر کردند و دلایل وقوع واقعه عاشورا را برشمردند.

این استاد گرانقدر با ذکر نمونه های صلح گرایانه واقعه عاشورا ، جهاد امام جسین را جهاد دفاعی عنوان فرمودند و هدف اصلی آن را حفظ عزت و کرامت انسان ونفی ذلت و حفظ شان یک انسان مسلم در حکومت اسلامی دانستند.

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی اذعان داشت: اصل برای امام حفظ دین و زندگی توام با عزت و احترام بوده است در عین عمل به وظیفه دینی اصلاح گرایانه همچنین می توانیم صلح گرایی امام را در سیره ایشان مشاهده کنیم زیرا که جنگ برای امام آخرین راه حل بوده است و در آخر جنگ نتیجه حرکت امام بوده است نه هدف ایشان.

در ادامه دکتر فرهاد خرمایی ، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با بیان پنج مولفه صبر شامل : متعالی شدن ، شکیبایی ، رضایت ، استقامت و درنگ ؛ گشادگی در آستانه تحمل و یا سعه صدر را هسته ی محوری صبر انگاشتند که منجر به حفظ حالت روانی خاص می شود و نتیجه آن می تواند صبر میان فردی، صبر در دشواری های زندگی، صبر در مشکلات روزانه و صبر در معصیت، صبر در مصیبت و صبر در طاعت و همچنین استقامت، رضایت، شکیبایی، درنگ و متعالی شدن باشد.

در پایان نیز دکتر جواد ملازاده ، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به بخشودگی در روابط بین فردی پرداختند وهدف از بخشايش را همانند بهزيستي جسماني و روان شناختي ، ارتقاي کيفيت ارتباطات بين فردي و عاطفي دانستند.

پس از اتمام برنامه به شرکت کنندگان در نشست گواهی حضور اعطا گردید .