برگزاري نخستين همايش ملي جايگاه و نقش مادر در دانشگاه شيراز

برگزاري نخستين همايش ملي جايگاه و نقش مادر در دانشگاه شيراز


نخستين همايش ملي جايگاه و نقش مادر با حضور اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران و كارشناسان سازمان هاي اجرايي به مدت 2 روز در تالار دانشگاه شيراز برگزار شد........

 

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه شیراز

10:00 - یکشنبه ۱۳۹۵/7/4