اعضای هیات علمی

محمدرضا تقوی

محمدرضا تقوی

محمدرضا تقوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 
اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/taghavy

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یعقوب اسماعیلی ترکانبوری بررسی سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجانی در نوجوانان مضطرب غیربالینی کارشناسی ارشد 1382/06/01
رضا جوهری فرد بررسی اثر درمان شناختی - رفتاری گروهی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر کارشناسی ارشد 1384/11/05
علی راستی مقایسه سوگیری حافظه صریح و حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی در بیماران مبتلا به اضطراب منتشر ، افسردگی اساسی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1383/02/01
سعید رحیمی خواه بررسی همه گیرشناسی اختلالات روان پزشکی در سوء مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکز درمان و بازپروری اعتیاد شهر شیراز کارشناسی ارشد 1385/09/14
مهدی رضا سرافراز کمال گرایی، ترس از ارزیابی منفی، گوش به زنگی و اجتناب در نوجوانان مبتلا به اختلال هراس اجتماعی و عادی کارشناسی ارشد 1386/02/09
فاطمه فعال مسکین اضطراب از دیدگاه منابع اسلامی کارشناسی ارشد 1391/12/14
حمید کاظمی زهرانی مقایسه تحریف های شناختی در بیماران مضطرب و افسرده کارشناسی ارشد 1382/04/02
سیدمحمدحسین موسوی نسب خوش‌بینی- بدبینی، ارزیابی استرس و راهبردهای رویارویی: پیش‌بینی سازگاری روانشناختی در نوجوانان کارشناسی ارشد 1384/01/24
سیدمحمدحسن نسابه نقش باورها و اعمال مذهبی در سلامت روان کارشناسی ارشد 1384/05/04
لیلا عباسی بررسی نقش واسطه ای دلبستگی بزرگسال و ذهنی سازی در رابطه ی بین ترومای دوران کئدکی و ویژگی های اختلال شخصیت مرزی در افراد با اختلالات افسردگی کارشناسی ارشد
مریم السادات عباس پورقلاتی نقش عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی در پیش بینی نگرانی کارشناسی ارشد 1393/06/29
محمد امینایی نقش میانجی ترس ازخود، آشفتگی استنتاجی، نشخوار فکری و در رابطه بین افکار مزاحم و دلبستگی با علائم وسواسی جبری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری: یک مدل معادلات ساختاری دکتری
محمود امیربیگی توسعه و اعتباریابی پروتکل درمانی اختلال دو قطبی با تاکید بر روابط بین فردی در زمینه مدیریت اختلال– رویکردِ ترکیبی دکتری 1401/04/01
محسن عارفیان پیش بینی علائم اختلال های روانی بر اساس تعلقات مادی، توکل و نگرش های ناکارآمد کارشناسی ارشد 1397/06/11
سیده فاطمه گل آزموده مقایسه میزان استرس در مادران کودکان مبتلا به اختلال ناخن جویدن و مادران کودکان بهنجار محصل در مدارس ابتدایی شهر سمنان کارشناسی ارشد 1394/10/10
سهیلا بهمنی بررسی کنترل توجه و افکار تکرار شونده منفی در گروه های بالینی هراس اجتماعی، وسواسی-جبری و گروه کنترل کارشناسی ارشد 1391/11/17
سمیه دانشور بررسی حافظه فعال و تاثیر تعدیل حافظه بر علائم اختلال استرس پس از سانحه دکتری 1399/10/24
شیرین درزی پیش بینی احساس تنهایی بر اساس سبک های دلبستگی، عزت نفس و تعلقات دنیوی با میانجی گری شفقت به خود در دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1401/11/15
زبیده دهقان منشادی مقایسه تصویر بدنی، ذهن آگاهی و ابعاد طرحواره ذهنی کمال گرایی در بیماران متقاضی جراحی زیبایی و افراد غیر متقاضی کارشناسی ارشد 1391/12/15
فاطمه عبادت تبیین افسردگی در منابع اسلامی کارشناسی ارشد 1393/06/26
فاطمه ابراهیمی مقایسه بازشناسی هیجان چهره و سبک فرزند پروری ادراک شده و طرحواره هیجانی در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی و سالم کارشناسی ارشد 1401/06/28
فاطمه فعال مسکین نقش میانجی مولفه‌های شناختی مرتبط با تهدید در رابطه بین BIS و BAS با اضطراب اجتماعی: آزمون تجربی مدل اضطراب اجتماعی کیمبرل دکتری
مهری فاتحی پیکانی اصلاح سوگیری تفسیر در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی: تاثیر آن در سوگیری تفسیر، سوگیری حافظه، و علائم اضطراب اجتماعی کارشناسی ارشد 1390/04/07
علیرضا فکری اثر بخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی بر افسردگی زیرآستانه‌ای در دانشجویان کارشناسی ارشد
مریم قائمی ساخت و اعتباریابی مقیاس صفات شخصیت (مربوط به قوه¬ی غضبیه) بر اساس دیدگاه علّامه مهدی نراقی کارشناسی ارشد 1395/06/29
کاملیا حمیری بررسی ترس از ارزیابی مثبت ،هوش هیجانی وارزیابی چهره های هیجانی در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی کارشناسی ارشد 1389/06/01
سمانه همایونی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر علائم، ابعاد دلبستگی و تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر دکتری 1400/06/31
فاطمه جمالی بررسی اثر بخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری در کاهش شدت علائم اختلال اضطراب جدایی و اختلال اضطراب منتشر در کودکان پیش دبستانی و دبستانی کارشناسی ارشد 1389/10/23
زهرا جمی تاثیر کتاب درمانی شناختی به صورت گروهی بر رضایت زناشوئی بانوان کارشناسی ارشد 1391/08/23
فاطمه جوان فرد بررسی نقش واسطه ای شفقت خود در رابطه بین خودشناسی انسجامی با تجربه خشم در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1402/03/09
ستوده کفه زاده نقش واسطه ای تنظیم هیجان، بازشناسی هیجانی چهره و پذیرش بیماری در رابطه بین کمال گرایی و افسردگی در بیماران مبتلا به ام اس کارشناسی ارشد 1396/06/30
شقایق کهریزی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی و علائم جسمانی در بیماران مبتلا به آسم کارشناسی ارشد 1394/06/28
ناهید کرمی فرد پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های دلبستگی و بلوغ عاطفی در دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد
مرتضی کریمیان اثربخشی آموزش حافظه کاری با تکلیف ان -بک بر بهبود اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد. کارشناسی ارشد 1401/06/31
مریم کریمی مقایسه خصایص شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر، بیماران بهبود یافته از اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1390/10/20
زهره کشاورز پیش بینی مشکلات هیجانی (افسردگی، اضطراب و تنیدگی) بر اساس تصور از خدا با میانجی گری راهبردهای مقابله ای کارشناسی ارشد 1393/06/30
سیده محبوبه خادم بررسی نقش واسطه‌ای حساسیت اضطرابی و هشیاری درون بدنی در رابطه بین ناگویی هیجانی و شاخص توده بدنی (BMI) در افراد چاق کارشناسی ارشد 1401/11/15
سید محمد خردمند مبانی پیشگیری از اختلالات جنسی درکودکان و نوجوانان از دیدگاه آیات و روایات کارشناسی ارشد 1393/06/31
سمیه کوپانی اثر بخشی گروه درمانی معنوی - مذهبی با تأکید بر آموزه های اسلام بر کاهش اضطراب فراگیر دانشجویان کارشناسی ارشد 1393/06/30
منصوره مهدی یار پیش بینی افسردگی بر مبنای تعلق، دلبستگی به خدا، صبر و نگرش های ناکارآمد کارشناسی ارشد 1394/06/17
طیبه محمودی بررسی اثربخشی تکنیک های پردازش خاطرات مثبت (PPMT) بر روی بد¬تنظیمی هیجان مثبت و نشخوار فکری در زنان مبتلا به استرس پس از سانحه ناشی از سرطان سینه دکتری
ریحانه مظاهری کاه کشی اثربخشی گروه درمانی مختصر راه حل محور بر عزت نفس و نشانه های اختلال بد شکلی بدنی در نوجوانان دختر مبتلا به اختلال بدشکلی بدنی کارشناسی ارشد 1402/11/10
فریبا ملارضائی چال اشتری رابطه تحریف شناختی و نگرش ناکارامد با عزت نفس دانشجویان ایرانی دختر- پسر مقیم دبی کارشناسی ارشد 1393/06/31
هادی مونسی طوسی بررسی نقش حساسیت اضطرابی و فراشناخت های دراضطراب عملکرد موسیقی در خوانندگان و نوازندگان کارشناسی ارشد 1392/12/20
سیده سارا مطهری بیدگلی بررسی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه و الگوهای ارتباطی زوجین کارشناسی ارشد 1392/12/20
فرزام نوروزی اراده و نقش آن در درمان اختلال وسواسی ـ جبری از منظر اسلام کارشناسی ارشد 1395/12/16
علی نوروزی اصلاح سوگیری توجه در معتادان به سیگار: اثر شرطی سازی عامل کارشناسی ارشد 1392/06/31
زهرا امیدبخش مقایسه روابط موضوعی، ذهنی‌سازی و تنظیم هیجان در افراد با و بدون سابقه ترومای پیچیده دوران کودکی کارشناسی ارشد 1402/06/29
ریحانه پریشان ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش شفقت به دیگران کارشناسی ارشد 1398/06/26
مریم پوراحمدی تأثیر مداخله ی شفقت خود بر نارضایتی بدنی در افراد با نارضایتی بدنی بالا کارشناسی ارشد 1399/05/12
مهدی رحمانی مقایسه طر حواره های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی-جبری و اضطراب منتشر با گروه بهنجار کارشناسی ارشد 1388/06/31
محمد رمضانی نقش وسوسه و خطورات قلبی در آسیب شناسی روانی از دیدگاه اسلام کارشناسی ارشد 1391/12/14
سمیرا رعنائی تأثیر احساس تنهایی و ویژگیهای شخصیت بر دلایل استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و رفتارهای مربوط به آن کارشناسی ارشد 1394/06/18
نجمه راستی کردار مقایسه توانایی بازبینی منبع میان افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا با توهم شنوایی، افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا بدون توهم شنوایی، افراد مبتلا به بیماری افسردگی اساسی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1388/06/01
فرح روان روی بررسی اثر بخشی بازی های محلی بر کاهش اضطراب کودک دارای اختلال اضطراب کارشناسی ارشد 1395/06/31
محدثه رعیت ابراهیم آبادی مقایسه طرح‌واره‌های هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران وسواسی_اجباری، افراد بهنجار و والدین آن‌ها کارشناسی ارشد 1400/06/31
یاور سیفی سلسله رابطه‏ی بهزیستی معنوی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی: واسطه‎گری سرسختی روانشناختی کارشناسی ارشد 1396/06/27
فاطمه السادات سجادیه پیش بینی نارضایتی از تصویر بدنی براساس عزت نفس ، شفقت خود و خودشیفتگی در زنان کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام کارشناسی ارشد 1397/11/15
آمنه سلمانی بررسی عوامل مذهبی موثر (ایمان مذهبی،هوش معنوی و حجاب) بر سلامت روان در بین دانشجویان زن دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/30
رضا صمیمی بررسی و مقایسه الگوهای شخصیتی کرنبرگ و الکسی تایمیا بر ادراک درد در بیماران دسته اختلالات علائم جسمانی دکتری
محمدیاسین سیفی گندمانی یادآوری و قضاوت درباره‌ی فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و گروه کنترل بهنجار کارشناسی ارشد 1384/04/26
حسن شعبانی پیش‌بینی شدت ولع ‌مصرف و احتمال لغزش بر اساس صفت ذهن‌آگاهی و نقش واسطه‌ای عمل ارزش‌محور در بیماران با اختلال مصرف مواد در دوره بهبودی کارشناسی ارشد 1395/11/18
سهیلا شائی آرانی پیش بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در معتادین تحت درمان با متادون کارشناسی ارشد 1392/07/06
مرضیه شهامت منش بررسی نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی، شفقت خود و مکانیزم های دفاعی در رابطه میان دل بستگی و خوشبختی وجودی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کارشناسی ارشد 1396/12/19
سیدمحمد شاهورانی پیش بینی سوگیری توجه بر اساس سبک های دلبستگی با واسطه گری طرحواره های هیجانی کارشناسی ارشد 1393/03/31
حسین شکوری بررسی نقش مولفه های وجودی(مرگ،آزادی،تنهایی و معنا) در فرآیند شکل¬گیری و درمان افسردگی: یک مطالعه کیفی(گراندد تئوری) کارشناسی ارشد
بابک شریف زاده مقایسه ی سوگیری توجه، فراشناخت و راهبردهای کنترل فکر در زنان دارای اضافه‌وزن مبتلا و غیر مبتلا به پرخوری افراطی کارشناسی ارشد 1395/12/17
شادی شایان بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی کارشناسی ارشد 1392/09/26
اسماعیل سلطانی شورباخورلو کارکردهای اجرایی در بیماران دیابتی و رابطه آن با کیفیت زندگی کارشناسی ارشد 1389/11/20
فخری تاجیک زاده اثربخشی تعدیل سوگیری توجه، تفسیر و آموزش رقابت حافظه بر سوگیری توجه، تفسیر، حافظه و علایم اضطراب و نگرانی در افراد با اختلال اضطراب فراگیر دکتری 1399/05/13
زهرا توکلی نقش واسطه ای تفکر انتقادی در ارتباط بین سواد رسانه ای و تصویر بدنی دانشجویان زن دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1401/11/15
محمد توکلی بررسی خطاهای شناختی از منظر اندیشمندان اسلامی کارشناسی ارشد 1397/06/26
علیرضا طاوسی سیسی بررسی تاثیر اصلاح سوگیری توجه نسبت به نشانه‌های مواد غذایی بر سوگیری توجه و سوگیری حافظه‌زنان چاق کارشناسی ارشد 1392/07/03
مصطفی طوبایی کنترل شناختی: نقش متعامل انگیزش و هیجان در مبتلایان به افسردگی و افراد بهنجار دکتری 1402/12/02
فرانک طوسی ارتباط بین عقاید وسواسی و ابعاد علایم در اختلال وسواس فکری-عملی کارشناسی ارشد 1390/11/12
سیدحسین زاهدیان فهم پدیدار شناسانه دین در افراد دارای سازمان شخصیت مرزی، نوروتیک و سالم دکتری 1401/08/09
مینا زارع پیش بینی تعهد زناشویی براساس شفقت خود، ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و سبک های حل تعارض زوجین کارشناسی ارشد 1399/05/11
صغری استوار تبیین نقش واسطه ای توجه متمرکز بر خود و خود کار آمدی اجتماعی بر ارتباط بین اضطراب اجتماعی و سو گیری های شناختی دکتری 1386/11/27
علی رضا بابادی بررسی برتری جانبی مغزی و اثر تقدم منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی با علائم مثبت بالا و‌پایین کارشناسی ارشد 1384/06/28
مجید پورفرجعمران بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس TAF-R و مقایسه سازه همجوشی فکر –عمل در اختلالات وسواس فکری – عملی ، افسردگی و همبودی این دو اختلال کارشناسی ارشد 1385/11/24
غلامرضا چلبیانلوحسرتانلو بررسی آزمایشی کارکرد حافظه و متغیرهای موثر بر آن در بیماران مبتلا به وسواس وارسی کارشناسی ارشد 1383/04/01
فاطمه حبیبی بررسی عوامل موثر در میزان تناسب بیمار-درمانگر از دیدگاه متخصصین : طرح آمیخته اکتشافی متوالی دکتری
محمدرضا ذوقی پایدار بررسی برتری جا نبی مغزی در پردازش محرک‌های کلی وجزئی در افراد چپ دست کارشناسی ارشد 1382/06/10
زهرا زنجانی مقایسه تصویر بدنی، حساسیت جسمانی و مهارت های اجتماعی جوانان کمرو و مبتلا به فوبی اجتماعی کارشناسی ارشد 1386/12/06
مرضیه سادات سجادی نژاد بررسی اثربخشی شیوه درمان شناختی- رفتاری گروهی بر سردرد های عود کننده و مقایسه الگوی پاسخ به درمان بین میگرن و سردرد تنشی در دانشجویان دانشگاه کارشناسی ارشد 1384/12/14
صمد شیرین زاده دستگیری مقایسه باورهای فراشناختی و مسؤولیت‌پذیری در بین بیماران دچار اختلال وسواسی-اجباری، اضطراب منتشر و افراد نرمال کارشناسی ارشد 1385/09/28
زاهد عبداللهی بررسی نقش سیستم گاباارژیک موجود در هسته های آمیگدال بر روی پرخاشگری در موش کارشناسی ارشد 1387/06/31
نجمه فتح بررسی برتری جانبی مغزی در پردازش کلی- جزئی در بیماران وسواسی- اجباری کارشناسی ارشد 1384/04/14
علی محمدزاده بررسی خصوصیات روان سنجی و هنجاریابی مقیاس های شخصیتی اسکیزوتیپی (STA) و مرزی (STB) کارشناسی ارشد 1384/05/09
سپیده مکارم مقایسه انسجام فضایی - زمانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی با بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1387/02/24
سمیه نجفی مقایسه کارکردهای شناختی مغز بین کودکان بهنجار و مبتلابه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و مبتلا به اختلال خواندن کارشناسی ارشد 1388/12/05
علیرضا عبداللهی رابطه بین مرزهای ناکارآمد خانواده ، طلاق عاطفی و تنظیم شناختی- هیجانی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان کارشناسی ارشد 1392/06/31
حسن آبروشن تبیین علّی تاب آوری: نقش عوامل فردی و محیطی دکتری 1396/06/22
فرشاد احمدی مدل یابی روابط ساختاری بین تجربه تروما با گرایش به مصرف مواد، علائم افسردگی و افکار خودکشی در افراد دارای تجربه ترومای زلزله: نقش میانجی تجزیه¬ی پس از تروما و اجتناب تجربه‌ای دکتری 1402/03/01
سیدمحمد ال عمران بررسی انواع تعلقات دنیوی در بیماران اختلال افسردگی کارشناسی ارشد 1400/06/31
پارمیس علی پور پیشبینی مقایسه اجتماعی و خودارزشمندی براساس اعتیاد به اینترنت و میزان استفاده از رسانه های اجتماعی در افراد 40-20 سال شهر شیراز کارشناسی ارشد 1401/09/29
ازاده علی شیری اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر-کودک و نشانه های اختلال نقص توجه-بیش فعالی در کودکان کارشناسی ارشد 1392/10/07
لیلا امیری پر شکفتی پیش بینی شدت علائم اختلال اضطراب فراگیر بر اساس نیروی اراده، صبر و عدم تحمل بلاتکلیفی با واسطه گری ویژگی های شخصیتی کارشناسی ارشد 1396/06/29
سحر عرب پور بررسی نقش پیش بینی کنندگی طرح واره های ناسازگار اولیه در نشانگان اختلال های شخصیت اجتنابی و اسکیزوئید در نمونه ای از دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1389/06/31
لیلا عسکری بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری توجه بر مؤلفه های توجه در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی کارشناسی ارشد 1390/07/05
معصومه باقری مقایسه سطح فعالیت سیستم های رفتاری مغز و نگرش های شناختی ناکارآمد دربیماران افسرده اساسی تک قطبی، دوقطبی مانیک وافرادبهنجار کارشناسی ارشد 1390/10/18
فاطمه بموئی فرد بررسی ارتباط بین ریسک ?? ساله بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک ( ASCVD) با سلامت عمومی در ???? نفر از کارکنان دانشگاه شیراز در سال ???? کارشناسی ارشد 1402/06/26
فاطمه بیتا اثر نگرانی و باورهای فراشناختی بر واکنش فیزیولوژیکی و عاطفی به محرک های هیجانی در بیماران دارای اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1391/12/09
شیما بنیادی پیش بینی اختلال افسردگی بر مبنای سبک های مقابله روانشناختی، مذهبی و تعلقات دنیوی کارشناسی ارشد 1398/06/25
سارا دهقانیان بررسی تاثیر فضای مجازی، سبک ازدواج و استفاده از مشاوره قبل از ازدواج بر روابط فرازناشویی و نشانه ها اختلال استرس پس از ضربه عاطفی در زوجین درگیر با خیانت کارشناسی ارشد
داود دهقان تدوین رویکرد مشاوره و روان‌درمانی مبتنی بر فلسفه اشراق دکتری 1394/07/15
ماریه دهقان منشادی " بررسی تاثیر برنامه پیشگیری از افسردگی بر کاهش میزان افسردگی کودکان کارشناسی ارشد 1390/06/29
محمد دلاور بررسی تأثیر درمان مبتنی بر کیفیت زندگی به شیوه گروهی بر بهزیستی ذهنی، خود کارآمدی و ولع مصرف معتادان تحت درمان نگه‌دارنده متادون کارشناسی ارشد 1393/06/25
ستاره دیوسالار بررسی نقش پیش بین رسانه های جمعی درونی سازی ایده ال های ظاهری و نارضایتی بدنی بر خود شی انگاری در زنان کارشناسی ارشد 1397/11/29
سمیه درتاج ثانی بررسی نقش طرحواره های نقش جنسیتی وتصویر بدنی در پیش بینی رضایت جنسی دانشجویان متاهل دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1392/06/27
فروغ ادریسی بررسی نقش پیش بین خلق وخو و جو خانوادگی در علائم اضطراب منتشر با واسطه گری نظم بخشی هیجانی کارشناسی ارشد 1390/11/15
سیده زهرا عمادی مقایسه راهبردهای خودابرازگری و خودبازنگری در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1391/10/03
مریم فلاح زاده تاثیر آموزش اجتناب از خطاهای شناختی به روش قصه درمانی بر افسردگی و نگرش ناکارآمد دختران دبستانی کارشناسی ارشد 1392/12/20
عاطفه فرهادیان مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه در افرادی با اضطراب خصلتی بالا و پایین در سه گروه قومی از دانشجویان در ایران کارشناسی ارشد 1392/06/31
مصطفی فرمانبر مقایسه سبک دلبستگی درمانگر و میزان رضایتمندی مراجعان از اتحاد کاری در بیماران مراجعه کننده به روان شناسان و روان پزشکان کارشناسی ارشد 1397/06/31
ابوذر فتاحی اصل سوگیری حافظه آشکار در پردازش اطلاعات هیجانی کودکان و نوجوانان با مادران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، کودکان و نوجوانان افسرده اساسی و بهنجار کارشناسی ارشد 1388/12/15
محمدرضا فیاض بخش بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه ومهارت فراشناختی مرتبط با توجه در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی کارشناسی ارشد 1392/03/22
فاطمه فریدونی پیش بینی شدت اعتیاد به اینترنت بر اساس تعاملات خانوادگی و عزت نفس کارشناسی ارشد 1392/06/20
امین قاسمی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و شفقت به خود با واسطه‌گری چشم‌انداز زمان متعادل کارشناسی ارشد 1401/11/15
سمیرا غلامی کنشتی بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی با سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی کارشناسی ارشد 1392/12/06
ابوذر گل ورز بررسی رابطه نقش جنسیتی و سلامت روان با سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد کارشناسی ارشد 1391/12/15
سامیه هادی خانی بررسی شیوع اختلالات روانی و تعارضات زناشویی در ایرانیان مقیم دبی کارشناسی ارشد 1393/03/24
راحله حقیقت مقایسه ادراک زمان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1388/06/31
زهراالسادات حنیفی یزدی مقایسه‌ی سیستم‌های مغزی رفتاری، تنظیم شناختی هیجان و بیش کلی‌گرایی حافظه سرگذشتی در افراد دارای اختلال سوگ طولانی¬مدت و سوگ عادی کارشناسی ارشد 1402/06/29
راضیه هاشمی علی آبادعلیا بررسی تأثیر آموزش رفتاری به مادران کودکان مبتلا به اختلال سلوک بر بهبود سبک های والدگری و کاهش پرخاشگری و مشکلات عملکرد رفتاری فرزندانشان کارشناسی ارشد 1394/10/20
راضیه هاشمی علی ابادعلیا بررسی رابطه ترومای دوران کودکی با خود-آسیبی، تکانشگری و دشواری تنظیم هیجان در نوجوانان با صفات اختلال شخصیت مرزی، با واسطه گری اعتماد معرفتی و ناامنی روانی دکتری
زینب هاشمی شهرکی پیش‌بینی میزان افسردگی بر اساس عزت‌نفس، کمال‌گرایی، درد معنوی با میانجی گری شفقت به خود در نوجوانان شهر یزد کارشناسی ارشد 1398/03/11
پرتو حاتمیان بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی ، کیفیت زندگی و انعطاف‌پذیری روان شناختی در نوجوانان با اختلالات هیجانی کارشناسی ارشد 1395/12/17
محمد هرنگ زا بررسی نقش پیش بین باورهای فراشناختی با واسطه گری نقش‌های مسؤولیت پذیری، درآمیختگی افکار، راهبردهای کنترل افکار و تنظیم هیجانی با علائم وسواسی در جمعیت‌های غیر بالینی کارشناسی ارشد 1392/07/10
مریم سادات حسینی عراقی پیش بینی نارضایتی از تصویر بدنی بر اساس اعتیاد به اینرنت با نقش میانجی کمال گرایی ظاهر فیزیکی در دانشجویان دارای علائم بدشکلی بدن کارشناسی ارشد
آرزو حسینی مقایسه مؤلفه های ذهن آگاهی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به سردردهای میگرنی،تنشی و افراد فاقد سردرد کارشناسی ارشد 1391/12/12
نسرین السادات حسینی رمقانی مقایسه کارکردهای اجرایی مرکزی حافظه فعال در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار در دو شرایط القای اضطراب و عادی کارشناسی ارشد 1390/09/22
زهرا ایزدی پیش بینی اختلالات شخصیت مرزی و ضد اجتماعی بر اساس ناگویی خلقی و شیوه فرزند پروری والدین در زندانیان کارشناسی ارشد 1393/06/31
بهاره جوادیان پیش بینی بهداشت روان ،عزت نفس،خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه شیراز بر اساس ابعاد فرزندپروری کارشناسی ارشد 1392/04/12
مهرانا کنعانی مقایسه بازداری جانبی در افراد دارای ویژگی های اسکیزوتیپی برجسته و بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با افراد بهنجار دکتری 1401/06/28
مهسا کرمی مفردجونقانی رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی و سبکهای دلبستگی با نقش واسطه ای فومو و خودکنترلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد 1402/12/16
وحیده کریمی راد بررسی خود مهارگری در کودکان با انواع اختلال بیش فعالی/نقص توجه کارشناسی ارشد 1387/06/01
علی کاظمی پور بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری ادراک شده با اختلالات درونی سازی، با واسطه گری بعد عاطفی و نگرش های ناکارآمد نوجوانان با اختلال نافرمانی مقابله ای کارشناسی ارشد 1392/07/02
زهرا خلیلی مقایسه کارکردهای اجرایی برنامه ریزی و مهارپاسخ درکودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی و کودکان بهنجار کارشناسی ارشد 1392/04/26
کیمیا خدابخشی بررسی اثر بخشی درمان گروهی ترکیبی معنوی-شناختی-رفتاری با رویکرد عرفان اسلامی در درمان افسردگی غیر بالینی جوانان کارشناسی ارشد 1392/07/07
فاطمه خسروانیان بررسی عوامل پیش بینی کننده رابطه عاطفی عروس و مادر شوهر کارشناسی ارشد 1392/06/17
بهناز کیانی تأثیر درمان مبتنی بر آموزش مراقبه ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و بی نظمی هیجانی در نوجوانان ADHD غیر بالینی کارشناسی ارشد 1394/06/29
زهراء لهبی شناخت جایگاه علوم تربیتی در ارائه‌ی نظام نیاز و ارضا با توجه به جهت مهندسی توسعه‌ی نظام اجتماعی (بر مبنای فلسفه‌ی چگونگی اسلامی) کارشناسی ارشد 1396/06/28
محمد محمودی بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت متمرکز بر فراشناخت، بر بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی: مطالعه موردی کارشناسی ارشد 1388/06/31
شادی السادات میرعشقی تاثیر آموزش رفتاری والدین به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بر سبک های والدگری و کاهش علائم اختلال در فرزندانشان کارشناسی ارشد 1394/06/31
طیبه میری چگونگی تولید علوم تربیتی دینی با توجه به رویکرد فرهنگستان علوم اسلامی در باب علم دینی کارشناسی ارشد 1393/04/03
سارا میرزائی فیض ابادی مقایسه اثربخشی درمان بازسازی بین¬فردی و شفقت درمانی بر افکارخودکشی، مفهوم خود و ویژگی¬های شخصیتی ناسازگار در افراد افسرده دکتری
زهرا میرزازاده بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر شرم، صمیمیت در افراد متأهل شهرستان یزد دکتری
فرشته محمدپور بررسی گفتمانِ درمانی بیماران دارای اختلال اضطراب تعمیم یافته براساس رویکرد درمانی شناختی-رفتاری دکتری 1399/06/04
سمانه محمدپور مقایسه اثربخشی درمان گروهی فراتشخیصی با درمان گروهی شناختی-رفتاری در کاهش سبک¬های دلبستگی ناایمن، ناگویی خلقی، عوامل تداوم¬دهنده و شدت علائم اختلال بدشکلی بدن دکتری 1398/11/30
حسن مختارپور طراحی و تدوین الگوی تبیینی سوء مصرف مواد براساس تجارب ذهنی سؤ‌مصرف‌کنندگان مواد در کشور ایران دکتری 1400/06/21
مصیب مولایی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان، امید به زندگی و عزت نفس افراد مبتلا به سرطان در شهر بیرجند دکتری
سیده زهرا موسوی پیش بینی رشد پس از آسیب بر اساس تعلق مادی، شکرگزاری، نیروی اراده، خودشیفتگی و وخامت بیماری در افراد مبتلا به سرطان کارشناسی ارشد 1397/05/03
پانته ا موسوی رابطه انعطاف پذیری شناختی، مشارکت اجتماعی و هدف زندگی با سالمندی موفق با نقش میانجی گری استفاده از تکنولوژی دکتری
پگاه نصیری بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان بین فعالیت سیستم مغزی -رفتاری ورضایتمندی زناشویی کارشناسی ارشد 1392/07/09
اکرم نوری طراحی و آزمودن مدلی از متغیرهای کمال گرایی، ناگویی خلقی،راهبرد مقابله‌ای هیجان مدار منفی و اضطراب به عنوان پیش آیندهای بی خوابی در دانشجویان کارشناسی ارشد 1392/07/09
پارمیدا پاک شیر رابطه ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی در نظریه خود‌تعیین‌گری بر بهزیستی ذهنی با واسطه گری راهبردهای مقابله‌ای و نشخوار فکری کارشناسی ارشد 1400/11/06
ژاله پاکزاد بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با احساس تنهایی و بلوغ عاطفی دختران کم توان ذهنی کارشناسی ارشد 1391/12/16
نجمه پیران پیش بینی شدت علائم وسواسی - جبری براساس عوامل شناختی و فراشناختی کارشناسی ارشد 1394/06/28
بابک پویا نسب مقایسه اثر بخشی درمان فراشناختی و درمان متمرکز بر هیجان در بهبود علائم وسواس-جبری، همجوشی های فکر و علائم توقف در افراد دارای نشانگان وسواسی- جبری دکتری 1401/11/15
محمد علی راد امامی پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر مبنای خودشیفتگی، تکانشگری و مهارت‌های اجتماعی کارشناسی ارشد 1397/06/25
الهه رفعتی مقایسه¬ی اجتناب¬شناختی، بازشناسی هیجانی و دشواری در نظم¬بخشی هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1392/11/13
محمد رحیمی مقایسه آستانه آگاهی دیداری و دقت شناسایی عناصر چهره‌های هیجانی در بیماران با اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال دوقطبی و افراد عادی دکتری
نگین رحمانی بررسی نقش میانجی بینش شناختی در رابطه بین طرحواره¬های اولیه و سبک¬های دلبستگی با ابعاد مختلف ارتباطات زناشویی کارشناسی ارشد 1400/06/27
حسین رنجبر بررسی رابطه واکنش روانشناختی، درماندگی آموخته‌شده و سازگاری اجتماعی با سلامت روان عمومی در طول دوره خدمت سربازی کارشناسی ارشد 1397/06/31
فاطمه رضائی بررسی نقش خودشیفتگی و کمال گرایی در پیش بینی خودشیءانگاری و نگرانی های تصویر بدن کارشناسی ارشد 1399/11/30
فاطمه ریاحی مقایسه طرح و اره های ناسازگار اولیه و سبک‌های تصمیم گیری در سوء مصرف کنندگان (شیشه، هروئین) با افراد عادی کارشناسی ارشد 1392/07/02
محسن سعیدیان اصل مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر مدیریت توجه و تن آرامی بر کاهش ادراک درد در سالمندان مبتلا به درد مزمن. کارشناسی ارشد 1390/10/28
نجمه سالارحاجی نقش واسطه ای عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب از تجربه و صبر دررابطه میان شفقت خود، تنظیم هیجانی و سلامت روان کارشناسی ارشد 1398/10/23
صدف صداقت شعار پیش بینی شفقت خود و شرم بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و جنسیتی در زنان نابارور کارشناسی ارشد 1400/04/20
حسن شفیعی مقایسه سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی طبیعی و درهم ریخته در کودکان دارای اضطراب خصلتی بالا وپایین کارشناسی ارشد 1383/02/01
آزاده شاهی سوندی مقایسه عوامل شخصیتی،استرس تجربه شده و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی و افراد بهنجار در بین مراجعه کنندگان به کلینیک سلامت بیمارستان ایرانی _ دبی در سال1392 کارشناسی ارشد 1392/12/15
لیلا شاملی پیش بینی شدت وسواس مذهبی بر اساس تصور از خدا و راهبردهای کنترل افکار رخنه کننده در افراد مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری کارشناسی ارشد 1390/02/18
ملیحه شیبانی تذرجی رابطه‌ی حمایت اجتماعی، افسردگی و اضطراب با مشکلات حافظه در بیماران HIV/ ایدز کارشناسی ارشد 1391/12/13
شیوا شرکت بررسی و مقایسه دو روش تلفیقی رژیم درمانی به همراه ورزش و رژیم درمانی به همراه ورزش و خود نظارتی در کاهش وزن زنان چاق مراکز درمان چاقی کارشناسی ارشد 1392/06/27
زهره شجاعی پیش بینی علائم اختلالات روانی برمبنای ایمان مذهبی و شکر گزاری کارشناسی ارشد 1393/04/08
ازاده سلطانی بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان، بر سازگاری زناشویی، صمیمیت و بخشایش کارشناسی ارشد 1388/06/31
فاطمه سلطانی تأثیر مشابهت/ عدم مشابهت زوجین در ویژگی مردانگی/ زنانگی بر رضایتمندی زناشویی کارشناسی ارشد 1394/06/25
مریم تقی پور پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان کارشناسی ارشد 1391/12/13
سمیه تریکان مقایسه¬ی اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری، مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان¬مدار بر نشانه های افسردگی، افکار غیر منطقی، خودبازداری و ارزشمندی زندگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی دکتری
مینا وصال پیش بینی افسردگی براساس ادراک درد و کیفیّت خواب با واسطه گری فاجعه سازی درد در سالمندان مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد 1393/06/25
افسانه وثوقی مطلق بررسی کنترل شناختی و افکار تکرار شونده در گروه های بالینی با اختلالات افسردگی اساسی، اضطراب منتشر و گروه بهنجار کارشناسی ارشد 1391/11/15
نعمت اله یارالهی امکان سنجی و بررسی کارآمدی پروتکل شناختی رفتاری مبتنی بر چندش بر سوگیری توجه، شناخت واره های مرتبط با وسواس آلودگی، حساسیت و گرایش به تجربه چندش و ترس از آلودگی در افراد مبتلا به اختلال وسواس آلودگی/پاک سازی دکتری
رضا یزدانی مهر مدل یابی روابط بین سبک دلبستگی و سبک فرزندپروری با پیوند مادر- نوزاد در نومادران: نقش واسطه ای ذهنی سازی و شرم دکتری 1402/07/04
نجمیه زنگنه تاثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی _ رفتاری و آموزش گروهی به والدین بر رفتار های پرخاشگرانه و تکانشی کودکان . کارشناسی ارشد 1392/04/12
مینا زارعی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر معنویت اسلامی و رویکرد پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و معنای زندگی همراهان بیماران مبتلا به سرطان کارشناسی ارشد 1396/06/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد درمانهای شناختی- رفتاری 140742169 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/18 (0900 - 1100) ترم اول 1400
کاربرد درمانهای شناختی- رفتاری 140742169 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (0900 - 1100) ترم اول 1400
مهارتهای زندگی دانشجوئی 140730047 2 4 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/26 (1100 - 1230) ترم اول 1400
کاربرد روان درمانی 140770008 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/25 (0900 - 1100) ترم اول 1400
کاربرد درمانهای شناختی- رفتاری 140742169 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
کاربرد درمانهای شناختی- رفتاری 140742169 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1100) (0000 - 0000) ترم اول 1399
کاربرد روان درمانی 140770008 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
کاربرد روان درمانی 140770008 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 8 نتیجه
از 1