اعضای هیات علمی

جعفر مهراد

جعفر مهراد

جعفر مهراد (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاجوایز
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه افخمی کرایی بررسی نیازهای اطلاعاتی مورد انتظار نوجوانان گروه سنی 18-12 سال از کتابخانه های عمومی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1396/03/01
نجمه باقریان بررسی استنادی نشریات فارسی موجود در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سالهای 1387-1383 کارشناسی ارشد 1390/07/04
مرضیه گل تاجی میزان همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی معتبر منتشر شده در سال-های کارشناسی ارشد
فروغ رحیمی مطالعه مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1386/07/08
زهرا شاه نظرنژادخالصی نگاشت علمی پژوهشگران دانشگاه شیراز بر اساس یافته های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در فاصله ی زمانی سال های 93-1378 کارشناسی ارشد 1394/12/15
ماه آفرید مجیدی تحلیل موضوعی، نگاشت و دیداری سازی گرایش های پژوهشی زیست فناوری ایران در پایگاه اسکوپوس در سالهای 2006-2015 کارشناسی ارشد 1395/12/04
رضیه اسمعیل پور بررسی مسایل کاربران راه دور پایگاه های روی خط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری کارشناسی ارشد 1386/09/06
مازیار امیرحسینی ارزیابی عوامل کمی و کیفی موثر در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات در اصطلاحنامه های فارسی دکتری 1386/03/21
سیده مژگان بینش ارزیابی سایت‌های وب بازیابی شده توسط دو راهنمای شبکه وب (ODP & YAHOO) بر اساس معیارهای محتوا و کارایی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناسی ارشد 1384/03/29
علی تاجور خدمات تحویل مدرک در ایران : بررسی تطبیقی خدمات تحویل مدرک در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز، مرکزاطلاعات و مدارک علمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس تهران کارشناسی ارشد 1382/10/27
رویا جنابزاده بررسی رضایت استفاده کنندگان از پایگاه اطلاعاتی دیسک فشرده اریک موجود در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز کارشناسی ارشد 1378/04/01
افشین حمدی پور پژوهشی درباره نشریات هسته لاتین دانشکده علوم دانشگاه شیراز بر اساس قانون براد فورد و دیدگاه استادان و محققان آن دانشکده سالهای 1995-2000 کارشناسی ارشد 1380/08/01
جعفر درباغ عنبران بررسی رضایت استفاده کنندگان از پایگاه های اطلاعاتی کتابشناختی فارسی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز کارشناسی ارشد 1377/04/01
لیلا دهقانی بررسی و مقایسه نسخه های رایگان PubMed وInfotrieve با نسخه های تجاری Ebsco و FirstSearch پایگاه اطلاعاتی مدلاین کارشناسی ارشد 1384/07/29
مریم زاهدزاهدانی اعضاء هیات علمی دانشگاه شیراز و تولید اطلاعات علمی: بررسی کمی سال های 1369-1378 کارشناسی ارشد 1379/12/01
زهره زاهدی بررسی و مقایسه رابط کاربر دو میزبان داخلی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با چهار میزبان خارجی Proquest ,Elsevier ,Emerald ,Ebsco و ارائه الگوی مناسب کارشناسی ارشد 1384/11/30
یوسف سدادی ارزیابی کتابخانه های دانشگاه گیلان بر اساس پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران کارشناسی ارشد 1379/09/01
سلیمان شفیعی تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی، تجزیه، معدنی، فیزیک طی سال های 1370 تا 1379 در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1381/10/01
رحیم شهبازی یوزبند الگوی استفاده از مدارک میان اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و تبریز با توجه به مقالات منتشر شده در سال های 1374-1378 در داخل کشور: مطالعه کتابسنجی کارشناسی ارشد 1379/10/01
علی شوره زاری بررسی جستجوی استفاده کنندگان نهایی پایگاه های اطلاعاتی رایانه ای کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز و مقایسه آن با جستجوی کارشناسان اطلاع رسانی از نظر ضرایب جامعیت و مانعیت اطلاعات بازیابی شده و زمان جستجو کارشناسی ارشد 1379/03/01
رضا عصاری شهری بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن کارشناسی ارشد 1386/07/08
فربد کامگار بررسی دیدگاه و نظرات کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در بهره گیری از فن آوری شبکه های بی سیم در کتابخانه های دانشگاهی کارشناسی ارشد 1386/06/26
مرضیه گلشن نمایه مجله سخن1347-1337 کارشناسی ارشد 1367/04/01
عباس گیلوری طرح تدوین استاندارد نشر مجلات الکترونیکی فارسی دکتری 1385/04/03
حمیدرضا مختاری اسکی طراحی مدل مفهومی سیستم مدیریت الکترونیکی اسناد برای مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی کارشناسی ارشد 1383/02/22
گلبو مهاجر معماری اطلاعات از دیدگاه کودکان و نوجوانان:ارزیابی سایت های فارسی کودکان و نوجوانان در وب کارشناسی ارشد 1385/09/12
اسماعیل وزیری بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 85-1384 کارشناسی ارشد 1385/10/11
مژگان همتی بررسی و تبیین نقش سنجه‌های کارآیی علمی پژوهشگران حوزه فیزیک در پیش‌بینی سرعت متوسط دریافت بازخورد علمی کارشناسی ارشد 1394/12/16
رضا رجبعلی بگلو بررسی رابطه بین وب سنجی و میزان استفاده از عناصر فراداده ای دابلین کور در مجلات الکترونیکی و دسترسی آزاد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد 1385/10/29
مسعود بهره بر طراحی نظام ذخیره و بازیابی گزارش های فنی طرح های تحقیقاتی پژوهشکده هوادریا با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای CDS/ISIS کارشناسی ارشد 1384/06/29
فاطمه تصویری قمصری بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و چگونگی تاثیر اینترنت بر آن کارشناسی ارشد 1378/06/01
حمید خضرنجات مناطق همگن اقتصادی و اجتماعی جنوب ایران کارشناسی ارشد 1366/05/01
علی رادمهر امکان‌سنجی ایجاد شبکه کتابشناختی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دکتری 1385/09/09
مرضیه رستمی فروشانی بررسی رفتارهای اطلاع یابی معلمین پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهرشیراز کارشناسی ارشد 1382/02/14
هاجر ستوده بررسی استفاده از منابع الکترونیکی اطلاعات با تاکید بر دیسک های فشرده نوری و شبکه اینترنت در میان اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارشناسی ارشد 1377/07/01
مژده سلاجقه ارائه الگوی اطلاع یابی منتج از بررسی رفتارهای اطلاع یابی : طالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشکده های پزشکی انشگاه های علوم پزشکی کشور دکتری 1384/11/30
فاطمه سیدمهدی بررسی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان شرکت ایران خودرو و ارائه الگوی مناسب جهت تامین آنها کارشناسی ارشد 1382/04/29
مرصع شکری بررسی اتوماسیون کتابخانه‌های عمومی مرکزی استان فارس و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و گسترش آن کارشناسی ارشد 1383/04/22
ویدا شهسواری بررسی میزان شناخت، استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد 1380/08/01
سعید طاهری تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات در دانشگاههای شیراز ، صنعتی اصفهان و علم و صنعت ایران از سال 1371 تا 1379( با تهیه لوح فشرده فهرست پایان نامه ها و مآخذ آنها و طراحی نرم افزار بانک اطلاعاتی تحلیل ) کارشناسی ارشد 1381/11/30
جعفر عباداله عموقین بررسی نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز به منابع اطلاعاتی و نقش کتابخانه های دانشگاه در تامین آن نیازها کارشناسی ارشد 1380/10/01
عبدالواحد عمویی اجاکی بررسی کتابخانه های دبیرستانی مناطق شهری استان مازندران در سال تحصیلی 79-80 کارشناسی ارشد 1381/05/01
ودود کمانه اذری خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه میرزای شیرازی دانشگاه شیراز و کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بررسی نگرش استادان و کتابداران نسبت به خدمات آنان کارشناسی ارشد 1378/08/01
فاطمه معتمدی بررسی خصیصه های علم و حرفه و جست و جوی مناسبات مشترک آنها با کتابداری و اطلاع رسانی دکتری 1385/09/09
ماندانا حياتي مستندسازي دانش تجربي متخصصين شرکت¬هاي آب منطقه¬اي: رويکردي عملياتي به فرآيند مديريت دانش طرح¬هاي توسعه منابع آب فارس، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد کارشناسی ارشد 1394/08/26
مژگان هوشيار ابنوي مقايسه قدرت انواع بافتار متن در ابهام زدايي معنايي از هم نويسه هاي انگليسي کارشناسی ارشد 1394/12/17
نجمه پيران پيش بيني شدت علائم وسواسي - جبري براساس عوامل شناختي و فراشناختي کارشناسی ارشد 1394/06/28
معصومه رئيسي سنجش سطح مهارت هاي سواد اطلاعاتي در بين پزشکان شاغل در دوره هاي فلوشيپ و فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکي شيراز کارشناسی ارشد 1395/10/29
معصومه روايي بررسي و مقايسه چالش هاي بکارگيري دگرسنجه ها و شاخص هاي استنادي در ارزيابي پژوهش از ديدگاه پژوهشگران و خبرگان علم سنجي و دگرسنجي کارشناسی ارشد 1394/12/17
سوزان سلاجقه بررسي قدرت پيش بيني ضريب تاثير مجلات توسط ويژگيهاي انتشاراتي آنها به منظور امکان¬سنجي ارزيابي مجلات پوشش داده نشده در پايگاه هاي استنادي کارشناسی ارشد 1395/06/31
فاطمه ستاره مطالعه نقش ميانجي گري سنجه هاي ، ذخيره،بحث و توصيه در رابطه بين شاخص هاي رؤيت پذيري و استناد در نظام سنجه هاي جايگزين پلاس کارشناسی ارشد 1394/06/31