اعضای هیات علمی

رحمت اله مرزوقی

رحمت اله مرزوقی

رحمت اله مرزوقی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 423
پست الکترونیکی: 
اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/marzooghi

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارکیده عباس پور ارزیابی تاثیر جهانی شدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای شیراز و شهید بهشتی کارشناسی ارشد 1392/12/20
سیده وحیده علوی ارزیابی ادراک دانش آموزان دوره اول متوسطه از نقش برنامه درسی آموخته شده در پرورش هوش چندگانه کارشناسی ارشد 1397/06/26
مهرداد امینی تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دستاوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاه شیراز دکتری 1394/06/21
مسلم امیری طیبی تدوین الگوی تعاملی نقش نهادهای تربیتی مدرسه، خانواده و مسجد در تحقق اهداف تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی دکتری 1397/05/10
فاطمه انصاری لاری سنجش مقایسه ای رضایت شغلی معلمان مدارس مشارکتی و عادی شهر تهران کارشناسی ارشد
محبوبه عرب پور ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران بیمارستان های شهر کرمان کارشناسی ارشد 1393/12/16
کبری عسکری زیارتی بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از میزان شیوع شایسته سالاری و عدالت سازمانی در دانشگاه های شهر گرگان کارشناسی ارشد 1391/10/30
شادمهر عزیزی اصل بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی و چابکی سازمانی از دیدگاه کارمندان: مطالعه موردی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1393/07/28
عباس باباخانی بررسی رابطه بین عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با ارتقاء تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
محبوبه باباصفری رنانی بررسی اخلاق حرفه¬ای اساتید دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 1389/03/30
فروغ بنی مسنی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک شیراز) کارشناسی ارشد 1394/11/15
فریده براهویی بررسی ویژگی های استاد موفق از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/03/21
فریده براهویی برنامه‌درسی آموزش حقوق بشر در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران: رویکردی ترکیبی دکتری 1396/12/14
حکیمه بایندری بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با شایستگی های شغلی مدیران از دیدگاه کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز بو شهر کارشناسی ارشد 1391/09/12
نازیلا بیگی بررسی رابطه بین نوع ساختارسازمانی و فرسودگی شغلی با نقش واسطه گری استرس شغلی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد
احمدشاه بینا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه گری جو سازمانی در دانشگاه کابل کارشناسی ارشد 1393/12/09
همایون دادگر ارزیابی مقایسه ای ادراک اساتید، کارکنان و دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/03/21
همایون دادگر برنامه‌درسی آموزش صلح در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران: رویکردی ترکیبی دکتری 1396/12/15
محمدرضا دست آموز بررسی رابطه بین سبک تدریس دبیران وسبک یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرشیراز کارشناسی ارشد 1393/06/29
یاسر دهقانی بررسی میزان آزادی علمی اساتید دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1389/10/29
یاسر دهقانی ارزشیابی برنامه درسی تربیت دینی آموخته شده دوره دوم متوسطه بر اساس نظریه تربیت دینی فضامند بومی-جهانی: مطالعه ترکیبی دکتری 1397/06/31
سیدفاضل ابراهیمی بررسی رابطه ی تفکر سیستمی و سلامت سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1397/11/30
مهدی اسماعیلی مدل سازی روابط ساختاری جوّ سازمانی، جهت گیری ارزشی و خلاقیت کارکنان بانک سپه استان فارس: مطالعه ترکیبی همگرا دکتری 1398/06/31
نرجس اسماعیلی مزیدی ارزیابی اثر بخشی برنامه های آموزشهای ضمن خدمت پرسنل ماما و پرستار بیمارستان حافظ شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/29
کرامت اسمی طراحی چارچوب برنامه درسی کارآفرینی و ارزیابی برنامه درسی رشته های کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی از منظر آن دکتری 1393/11/07
عبدالخالق فلاحی بهسازی حرفه ای معلمان مبتنی بر درس پژوهی-یک مطالعه ترکیبی دکتری 1396/02/27
زهرا فیروزی توسعه و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش مهارت های مدیریت زمان در دوره متوسطه : پژوهش ترکیبی چند مطالعه ای دکتری 1401/06/30
محمدرضا قادری گسک طراحی چارچوب برنامه درسی آموزش اخلاق سایبری در دوره ابتدایی: مطالعه ترکیبی دکتری 1400/06/31
مسعود حافظی ارزیابی مهارت های مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس براساس رویکرد کوانتومی -یک مطالعه ترکیبی دکتری 1397/09/20
فرهاد همراهی بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با فضیلت سازمانی ازدیدگاه کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس کارشناسی ارشد 1394/06/29
شهرام حسن زاده تبیین کمی وکیفی اثربخشی دوره های آموزش گردشگری در استان هرمزگان دکتری 1401/11/15
الهام حیدری بررسی رابطه استدلال اخلاقی و سبک تصمیم گیری مدیران دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/05/02
الهام حیدری کاوش چارچوب نظارت راهبردی مراکز آموزش¬های آزاد در نظام تعلیم و تربیت غیررسمی جمهوری اسلامی ایران دکتری 1395/06/15
عبدالله همتیان سورکی کاوش تجربه ی زیسته ی آموزشی معلمان با دانش آموزان جنس مخالف در مدارس ابتدایی و متوسطه: یک مطالعه پدیدار شناختی دکتری
مهدی حقیقی رابطه بین هوش هیجانی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین مدیران و کارکنان جمعیت هلال احمر استان فارس کارشناسی ارشد 1389/12/21
بنت الهدی همایونی بررسی رابطه ادراک دانش آموزان متوسطه اول از کیفیت کلاس درس و نگرش به درس علوم تجربی کارشناسی ارشد 1399/03/13
لیلا جعفری بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه ناحیه 1 شیراز کارشناسی ارشد 1388/07/19
سیدبهاالدین جعفری بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز از دیدگاه دبیران کارشناسی ارشد 1391/12/14
محمد جاودانی تدوین و اجرای الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی – یادگیری:مطالعه موردی درس علوم تجربی دوره ابتدایی دکتری 1394/03/23
علی جاویدان توسعه الگوی مدرسه سالم و ارزیابی مدارس از منظر آن ؛ یک مطالعه ترکیبی دکتری 1401/06/30
فاطمه کریمی : تعلق پارادایمی اعضای هیات علمی رشته مطالعات برنامه درسی: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1400/05/07
مهدی کریمی زنگنه بررسی رابطه بین نوع رهبری مدیران و تعهد سازمانی کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس کارشناسی ارشد 1391/07/02
فاطمه کاظمی ارزیابی دستاوردهای فعالیت‌های فوق برنامه درسی در مدارس ابتدایی شهر شیراز از دیدگاه دانش‌آموزان ششم ابتدایی کارشناسی ارشد 1397/08/07
عباس خضری طراحی و اعتباریابی چارچوب ارزشیابی برنامه درسی جدید زبان انگلیسی دوره متوسطه آموزش و ‍‍‍ ‍‍‍‍پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتری 1398/06/27
حمیده خلقی فرد طراحی برنامه درسی آموزش پیشگیری اچ ای وی/ایدز برای مربیان بهداشت مدارس متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتری 1397/08/20
سعیده خنجی بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان: مطالعه موردی شهر خنج کارشناسی ارشد 1392/11/29
سپیده خوش نیت ارزیابی مقایسه ای کیفیت دوره های آموزش مجازی کارشناسی ارشد دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد 1390/12/11
اسدالله کوه پیمای جهرمی نیازسنجی آموزشی مهارتهای تدریس معلمان دوره های ابتدایی، راهنمایی و متو سطه شهر جهرم کارشناسی ارشد 1390/06/28
محمد هادی مریخ ارزیابی ادارک دانشجویان از اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/07/04
مرضیه مسگرپور ارزیابی نقش برنامه های درسی آموخته شده دوره اول متوسطه در توسعه شایستگی های یادگیری مادام العمر دانش آموزان کارشناسی ارشد 1397/06/24
سرور میرکیانی بررسی ادراک معلمان از اخلاق کار اسلامی مدیران و اثربخشی مدارس ابتدایی شهر کرمان - نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی کارشناسی ارشد 1394/02/28
سمیه معمر مقایسه سازگاری دانشجویان بر مبنای ادراک آنان از نوع فرهنگ سازمانی در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/25
محمدسعید محمدی بررسی رابطه بین سبک مدیریت کلاس درس اساتید و مهارتهای تفکر انتقادی دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان یاسوج کارشناسی ارشد 1395/12/14
صدیقه محمدی بررسی رابطه ی نوع ساختار سازمانی با سلامت سازمانی مدارس: مطالعه ی موردی شهرستان کنگان کارشناسی ارشد 1392/12/19
کمال محمدزاده برنامه درسی آموزش سواد حقوقی دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتری 1395/11/20
مژده ملایی بررسی رابطه بین ادراک کارکنان نسبت به نوع اعتماد مدیران و سلامت سازمانی - نقش واسطه ای احساس خودکارآمدی حرفه ای کارکنان کارشناسی ارشد 1395/06/20
محسن نبی زاده بررسی نقش فرهنگ اسلامی در ارتقاء سلامت سازمانی کارشناسی ارشد 1394/04/14
رضا ناصری جهرمی نیازسنجی آموزشی مدیران دبیرستان های شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/06/27
رضا ناصری جهرمی تدوین برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتری 1395/12/16
محمد نصرالهی طراحی و اعتبار یابی چارچوب برنامه درسی بهسازی حرفه ای مدیران سازمان سما : مطالعه ترکیبی دکتری 1400/06/31
حسین نیکو ارزیابی مطابقت طرح ارزشیابی توصیفی مصوب با طرح در حال اجرا در دوره ایتدایی جمهوری اسلامی ایران دکتری 1397/09/07
نصراله نوروزی برنامه درسی تربیت مربی دوره پیش دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1397/06/27
نصراله نوروزی بررسی مقایسه‌ای نظام ارزشی مدیران و معلَمان شهرستان دشتستان کارشناسی ارشد 1389/07/27
آناهیت اوجی بررسی رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشجویان با دستاوردهای آنان از تحصیل در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/05/02
حسین پهلوان خسروی بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از سلامت سازمانی با استرس شغلی آنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمان کارشناسی ارشد 1393/06/29
زینب پیروی نژاد طراحی و اعتباریابی چارچوب سازوکارهای رهبری معنوی با رویکرد اسلامی برای توسعه فرهنگ دانشگاهی دکتری 1399/06/31
زینب پیروی نژاد تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1393/06/29
رجب ربوی بررسی روابط ساختاری انواع فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی با نقش واسطه گری انواع جو سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه فنی و حرفه ای دکتری 1396/06/27
عبداله رادمرد تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از منظر مضامین اخلاقی بر مبنای الگوی مریل کارشناسی ارشد
منوچهر رفیعی طراحی و ساخت ماشین آموزش چند رسانه ای و بررسی تاثیر آن در آموزش کارشناسی ارشد 1390/06/30
زینب رحیم دشتی تکنیک اجراسنجی در ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده معلمان دوره ابتدایی - مطالعه ترکیبی دکتری 1398/06/30
هادی رحمانی نیازسنجی آموزشی مهارت های تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه هرمزگان کارشناسی ارشد 1389/11/23
مصطفی رضایی ارزیابی مؤلفه های کارآفرینی در برنامه درسی تجربه شده از دیدگاه دانشجویان کارشناسی سال چهارم دانشگاه کابل. کارشناسی ارشد 1393/11/11
محمدمهدی رضایی کاوش چارچوب مشارکت معلمان در نظام برنامه ریزی درسی جمهوری اسلامی ایران دکتری 1397/06/27
علی جان سعدی پور بررسی علل ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/08/23
نبی اله صادقیان قهفرخی طراحی و اعتباریابی راهنمای عمومی تالیف کتب درسی دوره ابتدایی: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1400/04/08
صدف ساعی همدانی ارزشیابی اثر بخشی برنامه درسی دوره های آموزشی راهنمایان گردشگری از دیدگاه فراگیران: مطالعه موردی شهر تهران کارشناسی ارشد 1391/12/13
یحیی صفری ارزیابی برنامه درسی علوم دوره راهنمایی از منظر آموزش فراشناختی و ارائه چارچوب مطلوب دکتری 1388/07/08
خشایار سرائی بررسی مقایسه ای تفکر نقاد دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز کارشناسی ارشد 1396/12/20
محمدمهدی طاهری بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی مدیران و انگیزش شغلی معلمان مدارس متوسطه نظری پسرانه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
سمانه طایفی نصرآبادی بررسی رابطه انگیزه پیشرفت با کیفیت عملکرد شغلی کارمندان ناحیه یک و دو اداره آموزش و پرورش شیراز کارشناسی ارشد 1394/09/17
محمد یگانه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
پریسا زارع برنامه درسی نال در دوره ابتدایی: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1397/08/30
پریسا رزمه ارزشیابی اثربخشی دوره معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان متوسطه کارشناسی ارشد 1397/03/22
محمدمهدی حسامی بررسی مقایسه‌ای دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی ناحیه4 اصفهان در خصوص رفتارهای اثربخش مدیران مدارس در جو های سازمانی باز و بسته کارشناسی ارشد 1387/07/23
علیرضا حیدرزادگان ارزیابی برنامه درسی آموزش علوم دوره راهنمایی: رواسازی الگوی مبتنی بر دیدگاه سازنده‌گرایی اجتماعی دکتری 1386/12/08
حمیده خلقی فرد بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی با اثربخشی مدیران متوسطه شهر یاسوج کارشناسی ارشد
ضرغام زابلی زاده بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ: مطالعه موردی کارکنان بانک تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1387/07/23
زینب زارعی بررسی رابطه سبک رهبری مدیر و جو سازمانی مدرسه در مدارس ابتدایی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1386/12/02
مریم زندی لک مقایسه نگرش معلمان ودبیران مدارس ابتدایی و راهنمایی نسبت به شاخص های انتخاب مدیران و ارائه الگوی مطلوب انتخاب مدیران مدارس کارشناسی ارشد 1387/10/01
سیدکاظم علوی لنگرودی بررسی مقایسه ای برنامه درسی رسمی و اجرا شده دروس کارورزی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و ارائه چارچوب پیشنهادی دکتری 1387/03/29
نوشین فرقانی بررسی رابطه سبک های مختلف مدیریت کلاس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی شهرشیراز کارشناسی ارشد 1387/02/09
فریده فرهی بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 89 کارشناسی ارشد 1390/07/19
لیلا کمانی فرد شناسایی عوامل مؤثربرانگیزش شغلی مدیران ودبیران دبیرستانهای شهرشیرازبراساس مدل کانو کارشناسی ارشد 1391/07/11
مینو گلدوست مقایسه منابع و میزان استرس شغلی مدیران سازمانهای دولتی و غیر دولتی شهر اراک کارشناسی ارشد 1388/07/19
مریم نراقی مقایسه نگرش مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز نسبت به امکانپذیری آموزش الکترونیکی کارشناسی ارشد 1387/10/10
ثریا عبدالهی مدل ساختاری رابطه خودتنظیمی معلمان ابتدایی و پذیرش فناوری آنان- نقش واسطه گری احساس خودکارآمدی فناوری کارشناسی ارشد 1402/11/09
سیده سمیه ازاده کاوش مفهوم تفکر و پژوهش از دیدگاه معلمان ابتدایی پایه ششم: یک مطالعه پدیدارشناختی کارشناسی ارشد
فرزانه دیمه کارحقیقی توسعه چارچوب برنامه درسی با رهیافت حیات طیبه در آموزش و پرورش جهموری اسلامی ایران: پژوهش چند مطالعه ای ترکیبی دکتری 1401/11/03
ریحانه ابراهیمی کاوش تجربه زیسته ی معلمان دوره ی ابتدایی دخترانه در جذاب سازی برنامه درسی آموزش ریاضی در محیط مجازی کارشناسی ارشد
حسین مرزبان کاوش ادراک دانش ‏آموزان پایه ششم ابتدایی درباره مفهوم مدرسه: یک مطالعه پدیدارشناختی کارشناسی ارشد 1402/08/01
پویا نیکی دکتری
فاطمه پرهیزکار واکاوی تجارب زیسته معلمان در تربیت دینی دانش آموزان دوره ابتدایی: یک مطالعه پدیدارشناختی کارشناسی ارشد 1401/11/04
حمید رئیسی توسعه و اعتباریابی الگوی اشاعه برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش عمومی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه ترکیبی دکتری
نادیا وفائی رابطه بین امنیت شغلی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر شیراز کارشناسی ارشد
محسن یزدان پناه بررسی تطبیقی برنامه درسی رسمی آموزش علوم تجربی در ایران با کشورهای ژاپن ، آلمان ، انگلستان، فرانسه و آمریکا دکتری 1401/11/15
فاطمه زارعی کردشولی کاوش و اعتباریابی الگوی خود بهسازی معلمان ابتدایی: مطالعه ترکیبی دکتری
پرستو مجیدی پور دکتری
صدراله عابدکیش بررسی محتوای برنامه¬ی درسی تربیت دینی در دوره¬ی آموزش خانواده در مقطع دبیرستان و مقایسه-ی آن با نظرات گروهی از متخصصین (علوم تربیتی، روان شناسی، علوم اسلامی) و مدرسین دوره¬ی آموزش خانواده. کارشناسی ارشد 1388/10/22
عبداله افشار طراحی و اعتباریابی مدل آموزشی ارشادگری برخط مبتنی بر تسهیم دانش برای آموزش مشاغل کلیدی حمل و نقل ریلی کشور دکتری 1402/06/29
رضا عقیلی توسعه یک چارچوب انگیزشی مبتنی بر نهج البلاغه: مطالعه ترکیبی دکتری 1400/06/15
مهدی آهنگری طراحی چارچوبی برای ارزیابی اثر بخشی آموزشهای الکترونیکی دانشگاهی دکتری 1400/06/31
اکبر احمدی طراحی و اعتبار یابی چارچوب برنامه های درسی با جهت گیری زیست بوم کارآفرینی رشته های گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی دکتری
ولی احمدکرماج رابطه شایستگی های مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان: رویکرد ترکیبی دکتری 1397/06/26
حامد علی زاده بررسی روابط بین ارزشمندی تکالیف دوره های آنلاین و رفتار های نقش و فراتر از نقش دانشجویان کارشناسی ارشد 1400/10/20
فرشاد عامری فر طراحی و اعتباریابی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی: پژوهشی ترکیبی دکتری 1399/11/01
مهدی امیری توسعه چارچوب مفهومی پاسخگویی در سیستم های اجتماعی مبتنی بر قرآن کریم و اعتباریابی آن در دانشگاهها: پژوهش ترکیبی چندمطالعه ای دکتری 1399/12/27
عباس اناری نژادرفسنجانی ارزشیابی اموزش الکترونیکی در دانشگاه های ایران دکتری 1390/04/08
سمیه انصاری تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی‌های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه‌های اسلامی کارشناسی ارشد 1392/06/30
رامین عزیزی تجربه کمال گرایانه دانشجویان دکتری از برنامه های درسی آموخته شده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز:یک مطالعه پدیدارشناختی کارشناسی ارشد 1397/06/31
فهیمه عزیزپور ارزیابی میزان تناسب دروس محیط زیست با معیارهای توسعه پایدار زیست محیطی در رشته های کارشناسی مهندسی عمران، معماری و کشاورزی در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/12/11
امین باقری بررسی رابطه بین مولفه های خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه شیراز و علوم پزشکی مشهد کارشناسی ارشد 1390/10/03
حجت اله بازی دم طسوج بررسی چالش ها وچشم اندازهای بین المللی شدن برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1395/10/13
طاهره دارابی بررسی رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز. کارشناسی ارشد 1392/03/12
عابدین دارابی عمارتی توسعه و اعتباریابی الگوی آموزش تفکر ریزوماتیک در کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی و تأثیر آن در پرورش خلاقیت دانش آموزان: مطالعه ترکیبی دکتری 1399/06/30
فاطمه دهقانی بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس با نقش واسطه گری دانش اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
نیما دیانت تجربه زیسته تدریس مجازی معلمان کلاس اول ابتدایی: یک مطالعه پدیدارشناختی کارشناسی ارشد 1400/06/31
عبدالحمید اسماعیلی کاوشی پیرامون جهتگیری ها، اصول و روشهای انگیزش در ده جزء اول قرآن کریم کارشناسی ارشد 1392/07/06
مهدی اسماعیلی مزیدی شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بانک سپه استان فارس کارشناسی ارشد 1392/07/04
فاطمه ایزدی بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی، منابع قدرت وشیوع رفتارهای سیاسی از دیدگاه کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس کارشناسی ارشد 1393/06/29
طوبی فهیمی شناسایی و سنجش شایستگی های رهبری راهبردی مدیران آموزش و پرورش شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
علیرضا فرخنده زاده بررسی رابطه بین ساختار سازمانی .عدالت سازمانیو احساس خودکارامدی حرفه ای اساتید دانشگاه یاسوج کارشناسی ارشد 1391/07/12
محسن فریادی توسعه و اعتباریابی الگوی تعاملی آموزش خلاقیت در درس علوم تجربی دوره اول متوسطه و تاثیر آن بر پرورش خلاقیت دانش آموزان: مطالعه ترکیبی دکتری 1400/06/14
محبوبه فتحی علی کردی بررسی ابعاد علمی و فرهنگی تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه های ایران کارشناسی ارشد 1389/09/16
زهرا فتحی کاوش چارچوب مفهومی تربیت مدنی بر اساس آراء ابونصر فارابی و خواجه نصیر الدین طوسی دکتری 1401/11/15
فائزه فریدونی بررسی رابطه بین نوع جو سازمانی و میزان شیوع رفتارهای سیاسی سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
آنا قاسمیان دستجردی ارزشیابی فرایند نوسازی برنامه های درسی دانشگاه شیراز بر اساس رویکرد راهبردی آموزش برای توسعه پایدار - پژوهش ترکیبی دکتری 1396/12/17
فرشید قاسمی ارزیابی آموزش خلاقیت در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی: دکتری 1388/07/21
اکبر قاسمی پیر بلوطی توسعه الگویی برای آموزش سازمانی با رویکرد آینده پژوهی و اعتباریابی آن در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: (پژوهش ترکیبی چند مطالعه ای) دکتری
هلنا قطرئی بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان با ارزشیابی آنان از کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/11
حمزه قطبدین توسعه و اعتباریابی الگوی رهبری فضیلت محور در آموزش عالی: مطالعه ترکیبی دکتری 1399/06/25
سیروس حدادنیا برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر(یک مطالعه ترکیبی) دکتری 1395/10/13
سید جواد هاشمی اردکانی چالش‌های توسعه دانشگاه اسلامی: رویکرد ترکیبی دکتری 1398/05/01
نیره حسینی مدل ارشادگری پژوهشی استاد راهنما ـ دانشجوی دکتری: پژوهشی ترکیبی دکتری 1398/11/13
لیلا ایمانی فرد ارائه الگوی مطلوب و ارزیابی کاربرد راهبردهای فراشناختی در تألیف سوالات کتب درسی عربی مقطع دوم متوسطه: مطالعه ترکیبی دکتری 1401/08/18
حسین ایمانی بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی در بروز خلاقیت دبیران متوسطه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/01
فاطمه مشهوربه سوسن جباری بررسی مقایسه‌ای تأثیر روش‌های آموزش درک مطلب با راهبردهای نوین‌شناختی و روش سنتی بر میزان درک مطلب دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان با مشکلات خواندن و بدون مشکلات خواندن، رویکردی نو به برنامه درسی خواندن دکتری 1388/10/29
ناصر جوکار طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای برای دانشجویان:رویکرد ترکیبی دکتری 1397/06/26
مریم کمالی بررسی تأثیر تفکر سیستمی مدیران و کارکنان بر میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری آنان در شرکت گاز استان فارس کارشناسی ارشد 1389/06/01
فهیمه کشاورزی اثربخشی برنامه های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی: مطالعه ترکیبی دکتری 1395/12/09
لاله کوچکی بررسی رابطه بین عوامل کلیدی دانشگاه نوآور با گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر: مطالعه موردی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/12/06
سیروس منصوری تاثیر الگوی یاددهی-یادگیری ترکیبی بر موفقیت و رضایت کارآموزان نظام آموزش فنی و حرفه ای دکتری 1395/12/14
زهرا معرفت ارزیابی رابطه بین سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران و عملکرد کارکنان در شرکت برق منطقه‌ای استان فارس کارشناسی ارشد 1389/12/01
فرحناز مشایخ بررسی رابطه پایگاه اجتماعی خانواده و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1383/07/19
زهرا میرشکاری بررسی رابطه بین ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد از محیط اموزش پژوهش و توانایی پژوهشی فردی و تاثیر انها بر میزان علاقمندی به پژوهش مطالعه موردی دانشکده علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1389/09/02
سیدعباس میرشجاعیان حسینی توسعه و اعتباریابی الگوی شایستگی های حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان: مطالعه ترکیبی دکتری 1399/09/27
سیده فاطمه معزی آموزش عالی محیط¬زیست پایدار با جهان‌بینی توحیدی: مطالعه کیفی چند روشی دکتری 1399/06/31
خاطره محمدجعفری تأثیر آموزش مبتنی بر تفکر ژرف اندیشانه بریادگیری پژوهش محور و عملکرد دانش آموزان دختر دردرس علوم تجربی دوره ابتدایی: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1397/09/11
صلاح محمدپور کاوش مبانی نظری و رهیافت‌های برنامه‌درسی کارشناسی گردشگری دکتری 1402/06/21
لیلا محرر بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران، جو سازمانی و انسجام سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی. کارشناسی ارشد 1391/07/12
معصومه محترم بررسی رابطه¬ی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه¬ی اجتماعی بخش¬ها با رضایت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه شیراز- مدل معادله ساختاری کارشناسی ارشد 1390/11/09
لیلا ملتجی بررسی رابطه بین ویژگی های فردی دانشجویان، برنامه درسی تجربه شده و رشد شایستگی های رهبری آنان در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/01
کرامت آیتی نقد، بسط و اعتباریابی الگوی دانش های معلمی شالمن برای معلمان مدارس ابتدایی ایران: مطالعه ترکیبی دکتری
ندا ناظم نژاد بررسی رابطه ی بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز با راهبردها و روش های تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان در فرایند یاددهی – یادگیری کارشناسی ارشد 1390/09/12
سمیرا نکومند طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش مصرف پایدار به دانش آموزان دوره دوم ابتدایی–مطالعه ترکیبی دکتری 1399/02/31
رضا نوروزی کوهدشت ارزشیابی فرایند مدیریت استعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه های لرستان و علوم پزشکی لرستان: مطالعه ترکیبی همزمان دکتری 1397/10/19
فریده نوری صادق طراحی و امکان سنجی چارچوب مدرسه مبتنی بر بازی انگاری آموزش - رویکرد ترکیبی دکتری 1400/06/31
هوشنگ نوروزی بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در اداره کل امور مالیاتی استان فارس. کارشناسی ارشد 1390/11/15
وارث پارسه پاسخگویی به محیط در برنامه درسی آموزش عالی دکتری 1398/10/18
عبداله پروین تبیین روابط آمادگی برای تغییر، سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت معلمان و کارکنان در آموزش و پرورش استان فارس: پژوهش ترکیبی دکتری 1402/10/27
الهام راضی توسعه چارچوب مفهومی پایداری سیستم های اجتماعی مبتنی بر قرآن کریم و اعتباریابی آن در دانشگاه ها: پژوهش ترکیبی چندمطالعه ای دکتری 1400/06/30
مازیار رستمی توسعه الگوی آموزش مهارت های انتقادی لیپمن در برنامه درسی دوره های تحصیلات تکمیلی رشته پرستاری: مطالعه ترکیبی مدل همگرا دکتری 1400/11/15
داراب سبزعلی زاده بررسی میزان برخورداری کتابهای دین و زندگی دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی ازمؤلفه های مربوط به مهارتهای اجتماعی-ارتباطی مبتنی بر آموزه های اسلامی کارشناسی ارشد 1388/11/29
مهدی صادقیان سورکی توسعه چارچوبی برای مدیریت عملکرد در دانشگاه فرهنگیان با رویکرد پاسخگویی به محیط در پردیس های استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه ترکیبی دکتری 1399/02/20
مهدی سعیدی کاوشی پیرامون رویکرد تربیتی رودلف اشتاینر و دستاورد های آن برای برنامه درسی دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: پژوهشی ترکیبی دکتری 1402/04/13
محمدصالح صالحی کشکولی نیازسنجی ارائه خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی از نظر دبیران دبیرستان‌های شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/01
مهیم سپاهی ارزیابی اثربخشی اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان، اساتید و کارشناسان کارشناسی ارشد 1388/09/30
صدیقه شادی ارزیابی روابط ساختاری بین سبک‌های تفکّر و تدریس معلّم با سبک یادگیری دانش آموز کارشناسی ارشد 1400/02/07
زهرا شایانی پور بررسی رابطه بین موفقیت تحصیلی و رضایت دانشجویان از فرایندهای مدیریتی و انگیزه ماندگاری آنان در موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی منتخب در استان فارس کارشناسی ارشد 1389/09/01
راضیه شیرین حصار ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز براساس رویکرد توسعه پایدار- مطالعه ترکیبی دکتری 1397/10/08
راضیه شیرین حصار بررسی و مقایسه سبک¬های تصمیم¬گیری و کارایی مدیران دانشگاه¬های شیراز و علوم پزشکی کارشناسی ارشد 1386/12/21
شیدا سیمی دشت ارژنه ارزیابی تأثیر عوامل محیطی (گروهی و سازمانی ) بر خلاقیت اعضاء هیأت علمی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/07/06
سیده نجمه خاتون تقوی نسب شناخت چالش‌ها و الزامات تعلیم و تربیت ایران از دیدگاه رویکرد بازسازی اجتماعی آینده گرا با تاکید بر آرا آلوین تافلر: مطالعه موردی کیفی دکتری 1398/02/03
اذر تاجور بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و عملکرد آنان از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطة دخترانه شهرستان اردبیل کارشناسی ارشد 1388/11/18
فرحناز توکلیان نقش یادگیری پالایی در نوآوری و عملکرد سازمانی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی شهر همدان– رویکرد ترکیبی دکتری 1397/03/27
مریم وفایی مدرسه پایدار در جمهوری اسلامی ایران: رویکرد چند روشی کیفی دکتری 1400/06/31
کرامت اسمی بررسی تحلیلی رابطه نوع ساختـار و خلاقیت سازمانی مدارس متوسطه شهر شیـراز کارشناسی ارشد 1385/06/01
نوشین اشرف زاده بررسی رابطه بین خودارزیابی معاونان آموزشی دانشکده های دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارزیابی رؤسای گروه ها از آنان کارشناسی ارشد 1385/03/09
مهران اقاپورزنگنه مقایسه برنامه‌های نظام تربیت معلم ایران با مؤلفه‌های شش‌گانه تربیت معلم آرتور گارمون کارشناسی ارشد 1386/12/25
مهرداد امینی بررسی رابطه بین سبک تفکر و اثربخشی مدرسه از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1387/06/01
معصومه ترابی بررسی رابطه‌ی بین مهارتهای لرتباطی مدیران و کارایی آنها از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1387/07/30
ایمان تمیمی نژاد بررسی نگرش فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده دروس گذرانده شده بین سالهای 85-1381 کارشناسی ارشد 1386/06/31
سارا جعفری بررسی نگرش فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده دروس گذرانده شده بین سالهای 85-1381 کارشناسی ارشد 1387/03/27
ویدا رستم ابادی ارزیابی مقایسه ای نگرش مدیران و کارشناسان(آموزشی، پژوهشی و اداری – مالی ) دانشگاه شیراز نسبت به تأثیر آموزش بر بهره وری کارشناسان بر اساس مدل ACHIEVE کارشناسی ارشد 1387/10/23
قهرمان رضایی ترکسلویه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و اثربخشی مدرسه در مدارس متوسطه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1385/06/29
زهرا سرچهانی بررسی تاثیر عوامل فردی وسازمانی برخلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهرشیراز کارشناسی ارشد 1388/09/01
فریبا شیروانی ارزیابی اثربخشی سازمانی واحد آموزش سازمان های دولتی و غیر دولتی استان فارس از دیدگاه معاونان و مدیران اجرایی کارشناسی ارشد 1386/06/31
صالح طالبی کلیشمی بررسی رابطه¬ی بین مهارتهای مدیران و عملکرد آنان از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1387/08/28
علی محمد کیومرثی بررسی رابطه بین نمره ارزشیابی سالانه دبیران مدارس راهنمایی شهرستان آباده با میزان رضایت و عملکرد شغلی آنان کارشناسی ارشد 1385/04/13
راضیه مقدمی بررسی نگرش فارغ‌التحصیلان رشته آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، درباب اهمیت و فایده دروس ارائه شده بین سالهای (1382-1378) کارشناسی ارشد 1385/06/01
محمد نجفی الگوی نظری برنامه درسی معنوی در تربیت اسلامی با تأکید بر رویکرد تربیتی محبت اهل بیت (ع) دکتری 1386/11/30
سعید عباس زاده طراحی محتوای کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی بر اساس برنامه درسی تلفیقی و ارزیابی میزان تاثیر آن بر یادگیری یکپارچه دانش آموزان –مطالعه ترکیبی دکتری 1401/11/15
ملیکا اسدی کاوش "چارچوب توسعه فرهنگ نظارت و راهنمایی آموزشی" در نظام آموزش و پرورش عمومی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1402/06/27
مصیب بامری توانمندسازی دانشجویان مهندسی برای انطباق با تحولات صنعت نسل چهارم: پژوهشی ترکیبی دکتری 1402/04/28
محمدصادق بشارت نیا توسعه و اعتباریابی الگوی آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان پایه ششم ابتدایی و ارزیابی تأثیر آن بر ارتقای سطح مهارت های اجتماعی آنان در کلاس: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1402/07/30
تورج درخشان فر کاوش چارچوب مفهومی انسجام در سیستم‌های اجتماعی بر مبنای آموزه های قرآن کریم و اعتباریابی آن در برخی مؤسسات آموزشی: پژوهش ترکیبی چندمطالعه ای دکتری
الهام قنواتی طراحی برنامه درسی مبتنی بر استدلال فضایی و ارزیابی تأثیر آموزش آن بر تمایل به مشارکت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک متوسطه شهر کرمانشاه: پژوهش چند مطالعه‌ای دکتری
سمیه مزگی نژاد کاوش چارچوب مفهومی اثربخشی از منظر آموزه‌های قرآن کریم و اعتباریابی آن در برخی مؤسسات آموزشی: پژوهش ترکیبی چند مطالعه‌ای دکتری
فاطمه میرغفاری دکتری
زهرا نجفی برخورداری کاوش چارچوب مفهومی قواعد رفتاری در سیستم های اجتماعی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم و اعتباریابی آن در برخی مؤسسات آموزشی دکتری
مهدی پناهی توسعه و ارزیابی میزان تناسب الگوی آموزش تفکر خلاق به سبک سناریونویسی برای دانشجویان مرحله بالینی دوره پزشکی عمومی: مطالعه ترکیبی دکتری
فرشته شهابی نیا طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی دانشجویان و ارزیابی میزان شیوع مولفه های ارزش های اخلاقی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زاهدان -مطالعه ترکیبی دکتری 1400/11/15
لیلا شاطر آسیب شناسی و ارزیابی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های سازمانی مهارت های نرم و طراحی پوشه کار مهارت های نرم کارکنان شرکت پتروشیمی جم: مطالعه ترکیبی دکتری
فاطمه یوسفی طراحی چارچوب سنجش ارزش ادبی و ارزیابی کتب درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه اول- رویکرد ترکیبی دکتری
بهاره ابراري طراحي مقياس سنجش شايستگي حرفه اي کارکنان شرکت نفت شيراز: ديدگاه مديران و کارمندان کارشناسی ارشد 1395/07/19
جليل افشين تجارب دانشجويان دانشکده مجازي دانشگاه علوم پزشکي شيراز از چالش‌ هاي آموزش الکترونيکي: مطالعه پديدارشناسانه کارشناسی ارشد 1396/07/19
معصومه بموني پورسعادت اباد واکاوي راهبردهاي معلمان در جذاب سازي برنامه‌هاي درسي دوره اول ابتدائي در محيط‌هاي يادگيري آنلاين-رويکردپديدارشناسانه کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهره گرامي پور ارزيابي شايستگي هاي مديران مدارس شهرستان کهگيلويه بر اساس آموزه هاي اسلامي کارشناسی ارشد 1397/12/06
ساميه هادي خاني بررسي شيوع اختلالات رواني و تعارضات زناشويي در ايرانيان مقيم دبي کارشناسی ارشد 1393/03/24
مرضيه حاجي زاده اعتبار يابي مقياس سرمايه اجتماعي بر مبناي قرآن کريم از ديدگاه معلمان استان فارس کارشناسی ارشد 1400/06/31
طناز حسيني فرزاد بررسي رابطه بين هوش هيجاني، يادگيري سازماني و عملکرد شغلي مديران ناحيه يک آموزش و پرورش شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
مصطفي کشاورز پيش بيني پتانسيل انگيزشي شغلي کارکنان به وسيله انسجام سازماني :مطالعه سازمان عمران شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
مريم کورش نيا ارائه مدلي علي براي گرايش به تفکر انتقادي دانشجويان با توجه به عوامل پيشايند ارزشهاي فرهنگي ابعادالگوهاي ارتباطات خانوادگي دانشگاهي دکتری 1390/12/21
راحله محمدي نقش و جايگاه آگاهي در تعليم و تربيت با تکيه بر آراي جان راجرز سرل دکتری 1400/06/31
معصومه محترم توسعه جوّ تغيير در دانشگاه شيراز با رويکرد راهبردي: مطالعه ترکيبي دکتری 1395/11/20
سيده زهرا موسوي پيش بيني رشد پس از آسيب بر اساس تعلق مادي، شکرگزاري، نيروي اراده، خودشيفتگي و وخامت بيماري در افراد مبتلا به سرطان کارشناسی ارشد 1397/05/03
زهرا نجفي برخورداري پيش بيني توان پاسخگويي به محيط براساس جهان بيني رهبري با واسطه انسجام سازماني در مدارس ابتدايي و متوسطه دولتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/08/29
امير پرمر تحليل مقايسه اي مباني رفتار سازماني معلمان دوره ابتدايي استان فارس کارشناسی ارشد 1398/04/05
طيبه پورقيصر کاوش و ارزيابي مولفه‌هاي کلاس درس هوشمند و نوآور دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1396/10/27
اسداله راخداپور بررسي رابطه بين سبک هاي تدريس و سبک هاي تفکر معلمان با روحيه پژوهشگري دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/26
حامد کرمي تحليل محتوا و سازماندهي مجدد درس علوم تجربي پايه ششم ابتدايي بر اساس الگوي مريل کارشناسی ارشد 1397/02/01
قدرت الله محمدي بررسي مقايسه اي نظرات كاركنان دانشکده هاي دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز در خصوص ميزان آمادگي دو دانشگاه براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده کارشناسی ارشد 1387/07/16
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه های برنامه ریزی درسی 140248908 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی پیشرفته 2 140277091 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
متون تخصصی وترجمه دربرنامه ریزی درسی 140249151 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
تعلیم و تربیت اسلامی 140272791 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
نظریه های برنامه ریزی درسی 140248908 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
برنامه ریزی درسی پیشرفته 2 140277091 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
متون تخصصی وترجمه دربرنامه ریزی درسی 140249151 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
تعلیم و تربیت اسلامی 140272791 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 8 نتیجه
از 1