اعضای هیات علمی

چنگیز رحیمی طاقانکی

change-logo

چنگیز رحیمی طاقانکی    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مینا بن راضی غابشی مقایسه ویژگی های شخصیتی و نگرش های ناکارآمد اقدام کنندگان به خودکشی، افراد افسرده (بدون سابقه اقدام به خودکشی) و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1387/06/26
محمدرضا دیری تحلیل جنبه های روان شناختی آثار سعدی و تطبیق آن با برخی از مکاتب روان شناسی نوین دکتری 1386/07/02
زینب عابدینی نسب بررسی بازداری های شناختی و رفتاری در زیر گروه های اختلال وسواسی جبری در مقایسه با دیگر اختلالات اضطرابی و گروه بهنجار کارشناسی ارشد 1387/04/18
زهرا عارف نسب بررسی تأثیر درمان نگهدارنده متادون(MMT) در کاهش مصرف مواد مخدر افیونی (هروئین و تریاک) و بهبود سلامت روانی در معتادان کارشناسی ارشد 1384/04/22
سعیده عزیزمحمدی مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و تفکر ناکارآمد در افراد معتاد به مواد مخدر (تریاک و هروئین) و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1386/07/27
علی نیک بخت اختلالات شخصیت و هوش هیجانی در سوئ مصرف کنندگان مواد کارشناسی ارشد 1384/12/01
راضیه هاشمی بررسی هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مثبت، منفی، افسردگی و افراد نرمال کارشناسی ارشد 1386/04/27
کیان عباسی گراوند مقایسه تحریف های شناختی بین فردی، تحمل پریشانی و شفقت خود در بین معلولین جسمی حرکتی اولیه و ثانویه کارشناسی ارشد 1398/06/31
علی عبدالهی تحلیل مفهوم عشق در دو منظومه لیلی و مجنون- خسروشیرین نظامی گنجه ای بر اساس مکتب روانکاوی دکتری 1396/04/11
سمن عبداله زاده دوانی مقایسه الگوی ارتباط خانوادگی، سبک های دلبستگی و ابراز هیجان در سه گروه بیماران وسواسی، بیماران افسرده و افراد بهنجار. کارشناسی ارشد 1396/12/19
فاطمه اخلاقی یزدی نژاد مقایسه اثربخشی روش یکپارچگی حسی و روش سازماندهی مجدد اعصاب مرکزی بر حافظه آشکار و نهان، توانایی نگهداری ذهنی، مهارت های دیداری- فضایی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص دکتری 1401/06/30
داریوش انصاری پیش بینی سازمان شخصیت با سبک های دلبستگی و خودشناسی انسجامی در دانشجویان کارشناسی ارشد 1398/11/30
سحر عرب پور بررسی نقش پیش بینی کنندگی طرح واره های ناسازگار اولیه در نشانگان اختلال های شخصیت اجتنابی و اسکیزوئید در نمونه ای از دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1389/06/31
فرزاد اردلانی مقایسه‌ی طرحواره‌های هیجانی، فراشناخت و حساسیت اضطرابی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرزانه بهزادی تاثیر آموزش نوروفیدبک بر توانایی های محاسباتی و ادراک دیداری دانش آموزان ابتدایی با اختلالات یادگیری ریاضی کارشناسی ارشد 1390/10/19
عاطفه برونی پیش‌بینی گرایش به خودکشی درزنان قربانی خشونت خانگی براساس الگوهای ارتباطی خانواده و سبک‌های فرزندپروری . کارشناسی ارشد
مینا بزرگ بررسی تحمل پریشانی ، حساسیت اضطرابی و آلکسی تایمیا در اختلال وسواس فکری- عملی کارشناسی ارشد 1394/07/08
فروغ السادات بزرگ پور تشخیص افتراقی بیماران اسکیزوفرن حاد اسکیزوفرن مزمن افسرده اساسی آسیب مغزی و گروه بهنجار با استفاده از آزمون بندر گشتالت کارشناسی ارشد 1391/04/07
سعیده دانشمندی نقش سازه های شناختی و کارکردهای اجرایی در متمایزسازی اختلال اضطراب بیماری ازاختلال وسواس فکری عملی و اختلال اضطراب فراگیر دکتری 1399/06/31
شیرین دهبان بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد همراه با تشخیص اختلال شخصیت مرزی کارشناسی ارشد 1394/08/18
لیلا دهقانیان بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و کیفیت رابطه مادر-فرزندی در مادران مبتلا به سرطان سینه و فرزندان آنان کارشناسی ارشد 1395/12/09
شیما دهقان زاده مقایسه‌ی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر آموزش شناخت و تعامل اجتماعی بر شناخت اجتماعی و عملکرد مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی کارشناسی ارشد 1400/11/25
فرخنده دنیوی زاده مقایسه سوگیری ادراکی چهره هایمبهم درافراد دارای گرایش به اختلال شخصیت پارانویید.اجتنابی.افسرده با افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1390/06/31
هلیا اشپری پیش‌بینی اضطراب بر اساس مؤلفه‌های ذهن‌آگاهی و طرحواره‌های هیجانی در بیماران سرطانی کارشناسی ارشد 1392/08/29
طاهره فقیهی تاثیر روان درمانی متمرکز بر شفقت بر اضطراب، افسردگی و خستگی مراقبان بیمار مبتلا به سرطان کارشناسی ارشد 1397/11/29
ام السلمه فخرآبادی بررسی تاثیر آموزش خود آموز کلامی بر کارکرد اجرایی و تنظیم هیجان کودکان دارای نقص توجه/بیش فعال کارشناسی ارشد 1395/12/18
معصومه فراهانی پیش بینی اضطراب بر اساس قدرت تحمل ابهام و خودکارآمدی در دانشجویان کارشناسی ارشد 1394/06/31
سیده مرضیه فریدقصرالدشتی پیش بینی درد بر اساس ابعاد سرشت و منش، ویژگی های شخصیتی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن کارشناسی ارشد 1392/06/30
گلناز فروزنده فر دکتری
عصمت قائدی پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس سرخوردگی زناشویی، تمایز یافتگی خود،رضایت جنسی و ذهن آگاهی در زوجین متقاضی طلاق کارشناسی ارشد 1401/05/01
مهسا قلی بیگی عباس ابادی بررسی علایم روانشناختی و کارکردهای شناختی در نوجوانان بازمانده زلزله بم کارشناسی ارشد 1393/06/30
بهناز حاجی میرعرب پیش بینی اضطراب بر اساس طرحواره های ناسازگار و رفتارهای مقابله ای کودکان کارشناسی ارشد 1393/06/31
افروز حجار بررسی نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان و خودشفقتی در رابطه میان ادراک نوجوانان از سبک فرزندپروری والدین و اعتیاد به اینترنت کارشناسی ارشد 1400/11/15
لیلا هاشمی اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به شیوه فردی و گروهی بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کارشناسی ارشد 1394/06/25
الهه هاشمی تجربه زیسته ی افراد مبتلا به اختلال وسواس جبری-عملی تحت تاثیر فراگیری بیماری کرونا:مطالعه پدیدار شناختی دکتری
سیدجواد حسینی دستجردی مقایسه ی سبک دلبستگی و اضطراب مرگ در مبتلایان به اسکیزوفرنی با سابقه ی اقدام به خودکشی و بدون سابقه ی خودکشی کارشناسی ارشد 1397/11/29
زهرا ایزدی پیش بینی اختلالات شخصیت مرزی و ضد اجتماعی بر اساس ناگویی خلقی و شیوه فرزند پروری والدین در زندانیان کارشناسی ارشد 1393/06/31
فاطمه جمشید بررسی کارکرد های عصب روانشناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کارشناسی ارشد 1398/06/27
فرشته جوزی تهرانی پیش بینی افسردگی و اضطراب بر اساس تحریف های شناختی در دانشجویان ایرانی مقیم دبی کارشناسی ارشد 1392/12/08
مریم کارگر اثر بخشی آموزش برنامه شفقت خود بهشیار بر شدت سردرد میگرنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به میگرن کارشناسی ارشد 1401/06/30
سارا کشت کار قلاتی مقایسه حافظه ، اعتماد به حافظه و شناخت ‌و نگرش مسؤولیت‌پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس- اجباری (از نوع وارسی)، اختلال اضطراب منتشر و گروه بهنجار کارشناسی ارشد 1390/10/19
مرضیه خداهمتی مقایسه سبک ها و اختلالات توجه در بیماران اسکیزوفرن مثبت،اسکیزوفرن منفی، افسرده اساسی و دوقطبی با توجه به علائم بالینی کارشناسی ارشد 1392/07/02
اسماعیل معدنچی مقایسه سبک های مقابله ای وکمال گرایی مثبت ومنفی در افرادمبتلا به کرونر قلبی و افراد سالم0 کارشناسی ارشد 1392/12/11
مهرانگیز محمدنژاد بررسی تجربه زیسته افراد مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی در حوزه ارتباط بین فردی دکتری 1401/06/30
الهام موسویان بررسی اثربخشی درمان التقاطی تنظیم هیجان پویشی-تجربی و شفقت خود بهوشیارانه با تمرکز بر شرم نهادینه بر افسردگی درون فکنی شده و اتکایی دکتری 1399/10/24
مهسا نقاش تبریزی مقایسه رگه های شخصیت و اختلالات شخصیت بین زنان و مردان مبتلا به بیزاری جنسیتی با استفاده از روش ارزیابی شدلر- وستن( SWAP-200) کارشناسی ارشد 1395/12/18
فرشته نزاکتی رضاپور تاثیر آموزش پیشگیری اولیه با توجه به ساختار خانواده و سبک هویتی بر گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد 1390/07/06
الهام علیائی اثر بخشی تراپلی براختلال اضطراب جدایی کودکان 5-7سال و استرس والد گری مادرانشان کارشناسی ارشد
حمید رضا رفیعی تاثیر عملکردهای عصب روانشناختی بر ابعاد کیفیت زندگی در جانبازان با تشخیص PTSD ناشی از جنگ کارشناسی ارشد 1390/11/15
مریم راحت ورنوسفادرانی بررسی بین فرهنگی باورهای شناختی در گروه های بالینی و غیر بالینی مبتلا به اختلال وسواس جبری در ایران و کویت کارشناسی ارشد 1389/05/21
زهرا رمضانی پیش بینی الگوهای وسواس- اجباری بر اساس عوامل شناختیِ مسئولیت پذیری، بیش براورد تهدید، کمال گرایی، عدم تحمل بلاتکلیفی، اهمیت و کنترل افکار کارشناسی ارشد 1391/11/24
سمیرا رعنائی تشخیص و درمان اختلال دو قطبی بر اساس تحلیل داده های شبکه ای نشانه ها دکتری 1400/04/27
زهرا رسائی بررسی توانایی آزمون های شناختی حساس به اختلالات عملکرد قشر پیشانی در تشخیص افتراقی اختلالات روانپزشکی کارشناسی ارشد 1391/12/08
رودابه رزمجویی بررسی بدکارکردی های عصب روان شناختی در مصرف کنندگان تریاک و متامفتامین و ارتباط آن با مدت زمان مصرف کارشناسی ارشد 1389/06/01
سعید شاه حسینی تازیک بررسی رابطه پیوندهای والدینی در دوره رشدی با خودشیفتگی پاتولوژیک : نقش واسطه¬ای اضطراب دلبستگی و احساس شرم دکتری
سوده صحرائی تأثیر روش آموزشی نوروفیدبک بر اضطراب، افسردگی و وسوسه مصرف در مصرف کنندگان سیگار کارشناسی ارشد 1393/06/31
مریم سجادی اثر رابطه درمانی بر استرس و پذیرش والدینی و اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان کارشناسی ارشد 1389/03/16
قاسم صالح پور کارکردهای عصب روانشناختی بالینی و همایندی های نورولوژیکی در بیماران مبتلا به صرع ژنرالیزه ایدیوپاتیک، صرع لوب تمپورال و تشنج های غیرصرعی سایکوژنیک دکتری 1400/11/25
فرناز سیف بررسی اثر بخشی روش های درمانی شناختی-رفتاری فردی و گروهی در کاهش میزان افسردگی و افزایش میزان بازده قلبی در بیماران عروق کرونر قلب کارشناسی ارشد 1389/06/31
سیدجواد سیدمحمودی رخنه رابطه سبک‌‌های مقابله‌ای، خوش‌بینی، عاطفه‌ی مثبت و حمایت اجتماعی و شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه با رشد پس از سانحه در افراد مبتلا به HIV مثبت کارشناسی ارشد 1388/06/28
فرناز شهیمی بررسی نقش واسطه ای ادراک از شیوه های فرزند پروری و متغیرهای اجتماعی به عنوان پیش آیند های سلامت روان نوجوان دختر با مادران افسرده کارشناسی ارشد 1392/12/13
زهرا تجلی کاربرد ازمون های عصب روان شناختی در تشخیص افتراقی بیماران اسیب دیده در لوب های مختلف مغزی کارشناسی ارشد 1396/12/20
بهزاد طالب پور پیش‌بینی علائم افسردگی بر اساس نشخوار فکری و انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی با میانجی‌گری شفقت‌به‌خود کارشناسی ارشد 1401/11/10
سمیرا وفا بررسی اختلالات عصب روانشناختی در بیماران وسواس فکری- عملی با توجه به جنسیت، شدت و مدت علائم وسواسی. کارشناسی ارشد 1395/12/18
مژگان ذکائی بررسی سبک¬های هویت و نشانه¬های آسیب شناختی دردانش آموزان نوجوان مقیم دبی با الگوی مصرف کننده تنباکو کارشناسی ارشد 1392/12/08
المیرا آریانا کیا اثربخشی گروه درمانی¬های آنلاین مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی و درمان فراتشخیصی بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان مبتلا به اختلال سازگاری ناشی از شکست عاطفی دکتری 1400/06/28
نرگس کدیورمطلق مقایسه انواع تروما بر اساس سطح مواجهه، سابقه خانوادگی مصرف مواد و افکار خودکشی در افراد مبتلا به اختلال سوءمصرف مواد و افراد بهنجار کارشناسی ارشد
فائزه کلهر پیش بینی بدتنظیمی هیجان با استفاده از طرحواره های ناساطگار اولیه، تحریف های شناختی و تحمل پریشانی در افراد با صفات اختلال شخصیت مرزی کارشناسی ارشد 1401/11/24
سپیده ممبنی پیش¬ بینی اضطراب مرگ بر اساس راهبردهای مقابله ای مذهبی وحمایت اجتماعی با واسطه کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان کارشناسی ارشد 1398/06/31
مرجان آل بهبهانی بررسی اثرات درمانی آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان و ترکیب آن با مداخلة حل مسأله به والدین بر اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در کودکان کارشناسی ارشد 1384/09/01
ارمغان ایزدپناهی مرکز هنر درمانی شیراز کارشناسی ارشد 1384/09/22
رضا جوهری فرد بررسی اثر درمان شناختی - رفتاری گروهی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر کارشناسی ارشد 1384/11/05
مریم چیت سازی مقایس? دیدگاه گوش به زنگی به تهدید و دیدگاه نوروپسیکولوژی گری دربار? تأثیر اضطراب بر شکست تنظیم رفتار در سوءمصرف کنندگان مواد کارشناسی ارشد 1386/06/31
جعفر حسنی بررسی پردازش اطلاعات اولیه بینایی و نگهداشت توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1382/10/10
سیدمحمدداود حسینی بررسی ارتباط سبک‌های دلبستگی،سبک‌های مقابل? مذهبی و ادراک حمایت اجتماعی بر سلامت روان بیماران HIV+ کارشناسی ارشد 1386/07/29
سعید رحیمی خواه بررسی همه گیرشناسی اختلالات روان پزشکی در سوء مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکز درمان و بازپروری اعتیاد شهر شیراز کارشناسی ارشد 1385/09/14
مرتضی سعیدپور سوبرتری مغزی و دانش آموزان زمینه بسته/رها کارشناسی ارشد 1383/04/01
صمد شیرین زاده دستگیری مقایسه باورهای فراشناختی و مسؤولیت‌پذیری در بین بیماران دچار اختلال وسواسی-اجباری، اضطراب منتشر و افراد نرمال کارشناسی ارشد 1385/09/28
نجمه فتح بررسی برتری جانبی مغزی در پردازش کلی- جزئی در بیماران وسواسی- اجباری کارشناسی ارشد 1384/04/14
مریم فروغی مقایسه افکار رخنه کننده و هم جوشی فکر-عمل در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری، اختلال اضطراب تعمیم یافته و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1385/10/02
افسانه مطلب زاده اذرخوارانی بررسی تأثیر شوخ طبعی بر سلامت روانی و شادمانی ذهنی در دانش آموزان مقطع متوسطة شهر شیراز کارشناسی ارشد 1383/11/04
سپیده مکارم مقایسه انسجام فضایی - زمانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی با بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1387/02/24
حلیمه خاتون ملکی مقایسه مبانی انسان‌شناسی مکتب مراجع‌محوری راجرز با اسلام کارشناسی ارشد 1387/03/01
افسانه منصورآبادی مقایسة نگرش زنان و مردان برنجکار نسبت به کشاورزی پایدار و سازه‌های مؤثر بر نگرش و رفتار پایداری آنان: مطالعه موردی شهرستان کازرون کارشناسی ارشد 1383/06/31
سمانه ناطقیان بخشایش و رضایت زناشویی در مردان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ و همسران آنان کارشناسی ارشد 1385/11/15
مایده هاشمیان تدوین مدل نگرش به تصویر بدنی بر اساس پایگاه هویت و سبک دلبستگی با نقش میانجی نگرش فرهنگی اجتماعی به ظاهر، پذیرش خود، تأیید طلبی و مقایسه اجتماعی دکتری 1401/04/01
سکینه بیگم عدنانی بررسی رابطه بین استرس های اجتماعی، راهبردهای مقابله ای و درگیر شدن عاطفی و الدین با افسردگی نوجوانان کارشناسی ارشد 1391/04/17
آرش عقیقی بررسی درمان پذیری سازه ی نگرانی در اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وحشتزدگی و اختلال اضطراب بیماری از طریق گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان دکتری 1399/06/29
لیلا احمدی جم " پیش بینی رفتارهای پرخطر در زمینه رانندگی، پرخاشگری فیزیکی و قانون شکنی، مصرف مواد، رفتار جنسی و تغذیه و تحرک براساس علائم اختلال شخصیت مرزی و شیوه های فرزند پروری در دانشجویان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/04/07
الهام امانی پیش بینی رضایت زناشویی زنان بر اساس رضایت جنسی،ناگویی هیجانی و تصویر بدنی کارشناسی ارشد 1391/12/12
رومینا اشتری بررسی ویژگیهای روان سنجی آزمون ترسیم داستان (DAS) در کودکان افسرده و بهنجار کارشناسی ارشد 1390/11/08
لیلا عسکری بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری توجه بر مؤلفه های توجه در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی کارشناسی ارشد 1390/07/05
فاطمه عسکری مقایسه سبک مقابله ای، مشکلات رفتاری و تکانشگری در نوجوانان بی سرپرست، بد سرپرست وعادی کارشناسی ارشد 1393/12/19
نرگس عطاران رابطه جهت گیری های دلبستگی با سازگاری روان شناختی : نقش واسطه ای عزت نفس کارشناسی ارشد 1396/04/03
نسرین بابو بررسی تاثیر اعتیاد اینترنتی بر گرایش به خیانت زناشویی در زوج های شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/11/25
افروز بهرامیان هنجاریابی آزمون بندر- گشتالت II در کودکان 4 تا 11 ساله شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/03/10
نوشین بصیری بررسی و مقایسه ی دو مرحله ای روان درمانی و درمان مبتنی بر علوم اعصاب در بهبود علائم بیش فعالی بزرگسالان دکتری 1399/11/29
مریم بهروز پیش بینی سازگاری نوجوانان براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. کارشناسی ارشد 1393/06/31
فاطمه بیتا اثر نگرانی و باورهای فراشناختی بر واکنش فیزیولوژیکی و عاطفی به محرک های هیجانی در بیماران دارای اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1391/12/09
نیکتا برومندیان اکتشاف فرآیند انتخاب و انسجام خاطرات در هویت روایتی نوجوانان با پریشانی روان‌شناختی دکتری
نیکتا برومندیان اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر شیوه های تعاملی و سایکودرام بر خودآگاهی هیجانی و جهت گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی کارشناسی ارشد 1396/06/27
فاطمه دریانورد مقایسة اثر بخشی زوج درمانی گروهی کوتاه مدت با رویکرد تلفیقی و درمان سنتی برنگهداری پاکی و سازگاری زناشویی در بیماران مبتلا به سؤ مصرف مواد کارشناسی ارشد 1388/06/31
لیلا دهقانی بررسی تحلیلی نیاز‌های انسانی از دیدگاه امام محمد غزالی و آبراهام مازلو با تکیه بر ترجمه‌ی فارسی احیاء علوم الدین به قلم خوارزمی دکتری 1401/10/07
شهلا دهقانی پیش¬بینی تعارضات زناشویی بر مبنای سبک¬های حل مسأله و هوش هیجانی در زنان متقاضی طلاق کارشناسی ارشد 1392/08/29
مرضیه دهقان فارسی پیش بینی علایم سندرم پیش از قاعدگی بر اساس 5 عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دختر دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
فاطمه درکی مقایسه هوش هیجانی، سبک فرزندپروری ادراک شده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی و بهنجار کارشناسی ارشد 1394/04/06
یاسمن عماد پیش بینی خطر خودکشی در دانشجویان بر مبنای جنسیت، وضعیت تأهل، راهبردهای مقابله ای، جهت گیری مذهبی و میزان افسردگی کارشناسی ارشد 1391/04/13
فاطمه فعال مسکین نقش میانجی مولفه‌های شناختی مرتبط با تهدید در رابطه بین BIS و BAS با اضطراب اجتماعی: آزمون تجربی مدل اضطراب اجتماعی کیمبرل دکتری
مریم فرجاد بررسی مکانیزم های دفاعی و سازمان شخصیت افراد با نشانه های وسواسی- اجباری، افسردگی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1390/10/18
سیده صفورا فاطمی تاثیر آموزش ذهن اگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر شادکامی و سلامت روان و عاطفه ی مثبت و منفی نشانه های افسردگی زنان شهر تهزان کارشناسی ارشد 1392/12/17
سودابه فریدونی بازشناسی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مراحل اولیه بیماری کارشناسی ارشد 1395/12/18
عاطفه گرده پادوک مقایسه درهم آمیختگی فکر-عمل و خودشفقتی و تعلل ورزی در افراد با الگوهای مختلف نشانه های اختلال وسواس- اجباری و عادی کارشناسی ارشد 1399/11/27
لیلا غارثی فرد بررسی ارتباط بین افسردگی و استرس درک شده ناشی از کرونا با افکار خودکشی با نقش میانجی‌گرایانه تاب آوری کارشناسی ارشد 1401/11/18
حمیده قاسمی بررسی نقش پیش بینی کنندگی آسیب پذیری سبک شخصیت، پاسخ های مقابله ای و همسرآزاری در پیدایش افسردگی پس از زایمان کارشناسی ارشد 1389/04/01
رویا گودرزی مهر اثربخشی ذهن آگاهی بر پریشانی روانشناختی، تنظیم هیجان و ترس از پیشرفت بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان دکتری
زرین حبیبیان مقایسه سبک های مقابله ای وباورهای شناختی در افراد مبتلا به درد مزمن و افراد عادی کارشناسی ارشد 1391/04/07
شیوا حق جو پیش بینی افکار خودکشی در دانشجویان بر مبنای مؤلفه های صبر و تنظیم هیجانی کارشناسی ارشد 1391/12/12
شهرزاد حق شناس بررسی مؤلفه های عاطفی و شناختی نظریه ی ذهن و ارتباط آن با رفتارهای خودآسیب رسان در افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی کارشناسی ارشد 1400/02/01
محمد مهدی حسن شاهی اثربخشی آموزش رفتاری والدین، یادگیری خودتنظیمی، بازداری پاسخ و نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی عصب شناختی و بهبود علایم اختلال نارسائی توجه/ بیش فعالی دکتری 1397/02/26
فرناز هاشم نیا نقش واسطه ای سبک های مقابله با استرس در رابطه بین استرس ادراک شده با علائم سندرم پیش از قاعدگی کارشناسی ارشد 1399/11/29
ماندانا همایونی میمندی مقایسه پردازش اطلاعات اولیه بینایی در بازشناسی هیجان چهره در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، بستگان سالم درجه اول آنها و افراد بهنجارا کارشناسی ارشد 1390/07/20
حدیث ایمانی تأثیر آموزش نوروفیدبک بر خودتنظیمی هیجانی و تنظیم انگیزش دانشجویان کارشناسی ارشد 1392/12/10
حسین جعفری بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در هرات- افغانستان کارشناسی ارشد 1391/04/11
زهرا جهانگیری مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و برانگیختگی مغزی وابسته به عاطفه در افراد دارای سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری ‏غالب و مغلوب دکتری 1401/06/30
امیر جهانیان نجف آّبادی تأثیر روش آموزشی نوروفیدبک بر تقویت توجه، حافظه فعال، زمان واکنش عصبی، توانایی حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1392/03/08
محبوبه جاوید تأثیر تحریف های شناختی بر تکانشگری در اختلالات افسردگی اساسی،دوقطبی، وسواسی-اجباری، اختلال افسردگی اساسی همبود با اختلال وسواسی-اجباری و گروه بهنجار کارشناسی ارشد 1389/01/30
محبوبه جاوید اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم شناختی- رفتاری هیجان بر نشانه های اختلال، نظم جویی شناختی و کارکرد اجرایی سرد و گرم در نوجوانان با اختلال نافرمانی مقابله ای دکتری 1400/02/27
سمیه کبیری زینت بخش بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی– رفتاری برکاهش وزن زنان ایرانی مقیم امارات دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد 1393/06/31
نوشین کرمی کاهش ارزش تاخیری، اجتناب از آسیب و تکانشگری در گروه‌های وابسته به مواد، وابسته به مواد با هم ابتلایی اختلال ضداجتماعی و اختلال افسردگی کارشناسی ارشد 1401/02/26
نعیمه کریمی‌ بپیش بینی پایبندی دارویی و رژیم غذایی بر اساس مولفه های جایگاه مهار سلامت در سالمندان شهر شیراز و سالمندان ایرانی مقیم شهر لوسانجلس کارشناسی ارشد 1393/06/25
آذین کریمی پیش بینی تصویربدنی و اختلال خوردن بر اساس قدرتمندی و فمنیسم در زنان کارشناسی ارشد 1395/06/31
آذین کریمی مقایسه ی کمال گرایی، نگرش به عمل جراحی زیبایی و عدم تحمل ابهام در زنان با اختلال بدشکل انگاری بدن و بدون اختلال بدشکل انگاری بدن کارشناسی ارشد 1399/11/25
الناز کریمی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خود بر خودانتقادی، اجتناب شناختی رفتاری و نشخوار فکری در نوجوانان مبتلا به نشانه های افسردگی کارشناسی ارشد 1398/06/27
وحیده کریمی راد بررسی خود مهارگری در کودکان با انواع اختلال بیش فعالی/نقص توجه کارشناسی ارشد 1387/06/01
لیلا خبیر بررسی رابطه ی تجربیات شیئ انگارانه ی وزنی با ابعاد روانشناختی: (نگرانی درباره ی تصویر بدن، افسردگی و اختلال خوردن): نقش میانجی گری خود شیئ گرایی و سوگیری وزنی درون سازی شده در زنان با اضافه وزن کارشناسی ارشد 1392/07/02
لیلا خبیر گروه درمانی مبتنی بر بازسازی ذهنی و رفتاری دیالکتیک بر سبک‌های دلبستگی، آگاهی از حالات ذهنی، شناخت اجتماعی و نشانه‌های بالینی در بیماران با اختلال شخصیت مرزی دکتری 1398/09/12
کیمیا خدابخشی بررسی اثر بخشی درمان گروهی ترکیبی معنوی-شناختی-رفتاری با رویکرد عرفان اسلامی در درمان افسردگی غیر بالینی جوانان کارشناسی ارشد 1392/07/07
نیلوفر کیان راد مقایسه سوگیری استدلال استنتاج زودهنگام در افراد مبتلا به هراس اجتماعی وافراد عادی در دوموقعیت با حضور ناظر وبدون حضور ناظر. کارشناسی ارشد 1390/08/09
محمدامین معانی شیرازی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در افراد مقاوم، دارای تردید و پذیرا نسبت به تزریق واکسن کرونا کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمد محمودی بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت متمرکز بر فراشناخت، بر بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی: مطالعه موردی کارشناسی ارشد 1388/06/31
مهرناز مزارعی بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی –رفتاری بربهبود برخی از شاخص های بهداشت روانی در گروهی از بیماران مبتلا به لوپوس کارشناسی ارشد 1390/10/26
سیدداود مفتاق مقایسة‌ اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر آموزش رفتاری مادران،خودآموزی کلامی به کودکان ودارودرمانی بر اختلال نقص توجه-بیش فعالی کودکان کارشناسی ارشد 1388/11/01
کمال مهبودی اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر عزت¬نفس، تنظیم هیجان و مکانیزم‌های‌دفاعی در مردان مبتلا به اختلال اضطراب‌‎اجتماعی، وحشت‌زدگی و اضطراب‌فراگیر دکتری 1400/11/15
فهیمه محمدپور بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد هستی شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی کارشناسی ارشد 1394/03/26
مژگان محسنیان پیش بینی نگرش کمک طلبی تخصصی روانشناختی براساس مدل باور سلامت با واسطه گری استیگما در نوجوانان با نشانه های افسردگی دکتری
نازنین رقیه نورانی بررسی نقش ترس از کووید 19 ، احساس انسجام، حمایت اجتماعی و خوش بینی در پیش بینی پریشانی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کووید- 91 کارشناسی ارشد 1401/08/30
فاطمه پذیرش مقایسه ی باورهای غیرمنطقی، ناگویی خلقی و تجارب معنوی در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی کارشناسی ارشد 1393/06/31
ملیحه ربانی نوروزانی مقایسه مؤلفه های معنویت و صبر در معتادین مصرف کننده به مت آمفتامین، تریاک و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1391/12/12
شیرین رهگذر بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتار ی و هیپنوتیزم شناختی -رفتاری بر اختلال فوبی اجتماعی کارشناسی ارشد 1393/04/01
بهار سامانی مقایسه ی ابعاد انعطاف پذیری روانشناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری و افراد عادی کارشناسی ارشد 1393/06/31
رضا صمیمی مقایسه علائم بالینی اضطراب در اختلالات اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی و وحشتزذگی کارشناسی ارشد 1397/06/31
فاطمه السادات صنیعی اثربخشی درمان هیجان مدار بر اضطراب اجتماعی، شرم، خودانتقادی، خود اعتمادی و شفقت به خود در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در شهر یزد کارشناسی ارشد 1400/11/15
تینا سرکش نوایی مقایسه خستگی مزمن،بازداری و فعال سازی رفتاری در بیماران با اختلال افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر کارشناسی ارشد 1398/06/27
نیره ثقت الاسلام بررسی شیوع اختلالات روانی دانش آموزان دبیرستان در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/07/20
محمدیاسین سیفی گندمانی یادآوری و قضاوت درباره‌ی فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و گروه کنترل بهنجار کارشناسی ارشد 1384/04/26
فاطمه سیفی طراحی و امکان سنجی پروتکل طرحواره درمانی گروهی متمرکز بر والدین نوجوانان مبتلا به بی اشتهایی عصبی: یک مطالعه ترکیبی دکتری
سیده سمانه سپهرتاج بررسی تأثیر آسیب روانی و امید به زندگی بر سرعت بهبودی در بیماران سرپایی و بستری کووید-19 کارشناسی ارشد 1400/06/14
سهیلا شائی آرانی پیش بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در معتادین تحت درمان با متادون کارشناسی ارشد 1392/07/06
سمیه شایسته مقایسه خلق ,طرحواره های شناختی و نگرش های ناکارامد در سه موقعیت پذیرش, ترخیص و پیگیری در بیماران افسرده و مانیک کارشناسی ارشد 1391/04/07
ملیحه شیبانی تذرجی رابطه‌ی حمایت اجتماعی، افسردگی و اضطراب با مشکلات حافظه در بیماران HIV/ ایدز کارشناسی ارشد 1391/12/13
سیده ساجده شیخ الاسلامی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر سایکودرام بر تحمل ناکامی، پرخاشگری و مشکلات هیجانی نوجوانان بد سرپرست کارشناسی ارشد 1398/04/22
محمدعلی شکرپور بررسی ابعاد کمال گرایی و فراشناخت در مبتلایان به وسواس اجباری و اضطراب اجتماعی کارشناسی ارشد 1390/09/26
محمدامیر شجاعی نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی، سرکوب فکر و تنظیم هیجان در رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و تکانشگری در نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی کارشناسی ارشد 1398/06/27
اسماعیل سلطانی شورباخورلو کارکردهای اجرایی در بیماران دیابتی و رابطه آن با کیفیت زندگی کارشناسی ارشد 1389/11/20
مریم تقی پور پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان کارشناسی ارشد 1391/12/13
المیرا تارنگ هنجاریابی و بررسی روایی وپایایی آزمون بندرگشتالت II در سالمندان شهرشیراز کارشناسی ارشد 1390/08/15
سحرالسادات ترابیان مقایسه اثربخشی درمان های پذیرش و تعهد و گشتالت بر کارکردهای اجرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نشانه های جسمانی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر دکتری 1400/06/31
سمیرا یاری پیش بینی دل زدگی و صمیمیت زناشویی بر اساس طرح واره های ناسازگار اولیه، ارضای نیازهای بنیادین و تنظیم شناختی هیجان کارشناسی ارشد 1400/05/04
امین ضمیری تأثیر مداخله هیپنوتیزم بر کاهش اضطراب رقابت ورزشی و افزایش عملکرد ورزشی کارشناسی ارشد 1390/11/27
زهرا زنگوله چی نقش تجارب آسیب‌زای دوران کودکی در تبیین نشانه‌های وسواسی-جبری با میانجی‌گری ترس از خود، باورهای وسواسی، باورهای هیجانی و آلودگی ذهنی دکتری
شکوفه دادفرنیا اثربخشی درمان گروهی تنظیم هیجان بر علائم، عملکرد، بدتنظیمی هیجان و خودتنظیمی در افراد مبتلا به همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی دکتری 1398/11/08
یاسمن علاقه بند بررسی انعطاف پذیری تصویر بدنی، اعتیاد به مواد غذایی، سبک زندگی و عواطف در دختران نوجوان دارای اختلالات خوردن و عادی کارشناسی ارشد 1398/06/25
حسن ملانوروزی بررسی سازه های فردی و الگو های ذهنی طرحواره ای تفکر افسرده وار در گروه بالینی وغیر بالینی کارشناسی ارشد 1386/06/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کلیات روانپزشکی 140730066 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/28 (1500 - 1630) ترم اول 1400
نظریه ها و پژوهشهای معاصر در روان درمانی 140770001 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1500 الی 1630) 1400/10/18 (0900 - 1100) ترم اول 1400
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 140740021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/28 (1000 - 1200) ترم اول 1400
آزمونهای روانشناختی 1 140730073 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/18 (1500 - 1630) ترم اول 1400
آسیب روانی 2 140730049 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/25 (1300 - 1430) ترم اول 1400
کلیات روانپزشکی 140730066 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نظریه ها و پژوهشهای معاصر در روان درمانی 140770001 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1430) (0000 - 0000) ترم اول 1399
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 140740021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
آزمونهای روانشناختی 1 140730073 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
آسیب روانی 2 140730049 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 10 نتیجه
از 1