نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه کنترل خشم در کودکان (خشم سازنده)

کارگاه کنترل خشم در کودکان (خشم سازنده)


انجمن علمی روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

به مناسبت هفته کتابخوانی برگزار میکند:

 

کارگاه کنترل خشم در کودکان 

(خشم سازنده)

 

مدرس: سارا ثابت قدم (کارشناس ارشد روانشناسی)

زمان برگزاری: پنجشنبه 4/9/1400 

ساعت 11 تا 12

مکان: بلوار چمران بالاتر از کوچه 40 باغ بهار نارنج