کارگاه عملی کاشت نهال توسط انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

کارگاه عملی کاشت نهال توسط انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی (7 انجمن علمی) با همکاری انجمن علمی محیط زیست وبا همکاری خانه بوم گردان پارس و مدیریت باغ ارم اقدام به برگزاری برنامه کاشت نهال به صورت عملی نمود.

این برنامه 17 اسفندماه به مناسبت هفته درختکاری و با حضور دکتر شمشیری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی؛ دکتر ثالثی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده، مهندس ثابت، مدیر خانه فرهنگ بوم گردان پارس، مهندس فرهمند کارشناس کشاورزی شهرداری پردیس ارم، جمعی از اساتید، دبیران و اعضاء انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و محیط زیست و جمعی از کارمندان و سایر دانشجویان در محل شرکت جهان پارس (پشت اداره نقلیه دانشگاه) برگزار شد.

در ابتدای برنامه آقای دکتر شمشمیری ، پس از تشکر از دست اندرکاران و شرکت کنندگان این برنامه، بر لزوم توجه به محیط زیست و نهادینه ساختن فرهنگ رسیدگی به محیط زیست و کاشت درخت تأکید داشتند و ضمن اشاره به اینکه این فعالیت مشترک بین انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و کشاورزی با هم و همچنین با یک NGO فعال در زمینه فعالیت های زیست محیطی ، این برنامه را شروع یک حرکت تربیتی جدی در عرصه فعالیت های دانشکده و دانشگاه معرفی نمودند.

 در ادامه آقای ثابت مدیر خانه بوم گردان پارس ضمن ارائه توضیحات مختصری راجع محیط زیست کشور و استان فارس، به خطرات متعددی که در اثر سوء مدیریت گذشتگان ، محیط زیست و طبیعت بی نظیر کشور و در نهایت استان و شهر شیراز را تهدید نموده اشاره کردند و بر این نکته تأکید نمودند که حتی در کاشت درختان و نهال ها نیز بایستی به وضعیت بومی منطقه ای که در آن کشت صورت می گیرد توجه نمود و ترجیحاً از گیاهان بومی و گیاهانی که کمتر موجب صدمه زدن به خاک و گیاهان اطراف می شود و اکوسیستم محیط را مختل نمی سازد استفاده نمود . در ادامه نیز نکاتی را پیرامون کاشت درخت ارائه نمودند و در نهایت نوید احداث و راه اندازی مدرسه طبیعت را در شهر شیراز  به صورت گسترده در کشور دادند . ایشان با اشاره به این مطلب ، اضافه نمودند، رایزنی ها و اقدامات اولیه راه اندازی این مدرسه صورت پذیرفته و به زودی شاهد تحولی در سطح آمزش و پرورش به عنوان نهادی مرثر در آموزش حفظ و حراست از محیط زیست خواهیم بود.            

در ادامه مهندس فرهمند از کارشناسان کوشا و فعال کشاورزی و شهرداری پردیس ارم دانشگاه ، ضمن تأکید مطالب بیان شده از سوی آقای ثابت، نکاتی را پیرامون وضعیت درختکاری در مجموعه پردیس، چالش ها و تهدیدات صحبت نمودند و با بیان این نکته که شهرداری پردیس و مجموعه مهندسین باغ ارم ، با تلاش بی وقفه سعی می کنند که محیط زیست منطقه را حفاظت نموده و از درختانی در مجموعه پردیس استفاده نمایند که ضمن ایجاد فضایی زیبا ، مشکل کمبود آب مانع از رشد ان ها نشوند. همچنین ایشان به نکاتی پیرامون کاشت نهال ها و درختچه ها در فواصل زمانی مختلف از زمانی که به صورت بذر وارد مجموعه دانشگاه می شود تا زمان کاشت ، مراقبت ، تبدیل شدن آن به نهالی نوپا و سپس درختچه و درختی مقاوم می شود مطالبی را ارائه نمودند.

در پایان این بخش حاضرین پرسش های خود را از اساتید در این زمینه پرسیده و کارشناسان نیز با دقت و صبر و حوصله پاسخگوی حضار بودند. در ادامه حاضرین به صورت عملی با کاشت نهال آشنا شده و به صورت نمادین حدود سی نهال کاشته شد . در پایان برنامه به کلیه شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه اعطا گردید .