نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی چگونه با فرزندم رفتار کنم؟

کارگاه آموزشی چگونه با فرزندم رفتار کنم؟


انجمن علمی بخش روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

در حاشیه رویداد فرزندان ایران کتاب همزیستی با طبیعت برگزار میکند:

مدرس: سرکار خانم طیبه محمودی

دبیر انجمن علمی بخش روانشناسی بالینی

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز