هم اندیشی مدیریت و اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

هم اندیشی مدیریت و اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


به نام خدا

جلسه هم اندیشی مدیریت و اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با موضوع « آنچه در دانشکده گذشت و آنچه خواهد آمد» در روز دوشنبه 11/2/96 در سالن دکتر رضویه دانشکده برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر شمشیری، ریاست دانشکده، ضمن عرض خوش آمد و تبریک اعیاد شعبانیه و روز معلم و تکریم استاد، گزارشی از عملکرد مدیریت دانشکده و پیشرفت های حاصله در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و همچنین تجهیز بخشهای مختلف و تعمیرات انجام گرفته در ساختمان دانشکده در طول دو سال گذشته را بیان نمودند. ایشان هچنین به الحاق ساختمان جدید بخش تربیت بدنی اشاره و اظهار امیدواری کردند که در آینده ای نزدیک شاهد شکل گیری دانشکده تربیت بدنی در دانشگاه شیراز باشیم.

بخش پایانی سخنان ایشان، چشم انداز دوسال آینده دانشکده و برنامه های پیش رو بود که ازجمله مهمترین آنها پی گیری مستمر جهت شکل گیری قطب های علمی در سطح دانشکده می باشد.

سپس به ترتیب آقایان دکتر هادیان فرد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر ثالثی، معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر خرمایی، معاون پژوهشی دانشکده به ارائه گزارش عملکرد دوساله و آمار مقایسه ای با دیگر دانشکده های همتراز و برنامه های آینده این معاونت ها پرداختند.

در این جلسه همچنین اعضای هیات علمی دانشکده، نقطه نظرات خود را در رابطه با فعالیت ها دوساله گذشته و همچنین رویکردهای دانشکده در سالهای آینده بیان نمودند.

9:35 -چهارشنبه ۱۳۹6/02/13