نشست علمي لذت يادگيري درکلاس درس

نشست علمي لذت يادگيري درکلاس درس


توسط انجمن مطالعات برنامه درسي فارس با همکاري دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شيراز برگزار گرديد . دومين نشست ازسلسله تجربه نگاري هاي تربيتي با عنوان «لذت يادگيري درکلاس درس»، توسط انجمن مطالعات برنامه درسي فارس با همکاري دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شيراز، درتاريخ 17 اسفندماه 1394 درسالن اجتماعات پرديس شهيد باهنرشيراز برگزار گرديد. اين نشست علمي که با استقبال بسيار خوب و پرشوردانشجويان همراه بود؛ به مدت 120 دقيقه به طول انجاميد وطي آن آقاي دکترعباس اناري نژاد (عضوهيات علمي دانشگاه فرهنگيان)، آقاي دکتر مجيد بذرفکن (مدرس دانشگاه فرهنگيان) وسرکارخانم قاسمي (آموزگار پايه اول دبستان رازي ناحيه 4 شيراز) تجارب گرانقدر تدريس وشيوه هاي يادگيري لذت بخش درکلاس را براي دانشجويان تشريح نمودند .

 

94/12/29