نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی

معرفی


هدف:

هدف از دوره کارشناسی علوم تربیتی، یادگیری و کسب مهارت در قلمرو علوم تربیتی و «زمینه های چهارگانه» آن است (که البته هر دانشجو می تواند به فراخور انگیزه و علاقه خود، یکی از چهار زمینه: «مدیریت و برنامه ریزی آموزشی»، «تکنولوژی آموزشی»، «آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه» و «آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان» مطرح شده را انتخاب نماید که دانشگاه محل تحصیل وی امکان ارائه آن را داشته باشد) به نحوی که به توانمندی دانشجو در حیطه های دانشی، بینشی، و توانشی و کاربرد آن ها در زندگی فردی و اجتماعی منجر بشود.

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، از چهار زمینه رشته علوم تربیتی، در سه رشته «مدیریت و برنامه ریزی آموزشی»، «آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه» و «آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان» دانشجو می پذیرد.

نقش و توانایی:

فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی علوم تربیتی در این رشته و یکی از زمینه های چهارگانه آن

آشنائی با پارادایم ها، مکاتب، نظریه ها، رویکردها و دیدگاه های مختلف در حوزه علوم تربیتی و مقایسه آن ها با یک دیگر و فراگیری امکان و نحوه نقد آن ها در حد توان

آشنائی با رشته ها، زمینه های مختلف علوم تربیتی و حرفه های مربوط

آشنائی با علوم تربیتی

آشنائی با فلسفه علوم تربیتی همراه با رشد نگاه و تفکر انتقادی

تعمیق بینش و اعتقادات دینی و پرورش تفکر و مهارت های اندیشیدن بر اساس فرهنگ اسلامی و استفاده از آن ها در سراسر زندگی

ارتقای شناخت و پرورش ارزش ها و اخلاقیات اسلامی

ارتقا و تعمیق خودشناسی دانشجویان براساس مبانی و منابع و متون دینی و علوم تربیتی

آشنائی دانشجویان با آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی در حوزه آموزش و پرورش

پرورش توانائی های لازم برای فرضیه پردازی و پژوهش در حوزه آموزش و پرورش بر اساس آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی

افزایش توانمندی و رشد تفکر انتقادی و تطبیقی و مقایسه ای در مباحث علوم تربیتی بر اساس آموزه های مندرج در منابع اسلامی

آشنائی با تاریخچه و اندیشه های مربوط به آموزش و پرورش در فرهنگ اسلامی

آشنائی و کسب مهارت در روش های مطالعه و پژوهش و نحوه استفاده از کتابخانه و فضای مجازی

آشنائی و کسب مهارت در استفاده از روش های پژوهش کمی و کیفی

آشنائی و کسب مهارت در استفاده از نرم افزارها و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

آشنائی و کسب مهارت برای طراحی، انجام، تدوین گزارش و ارائه پروژه تحقیقی انفرادی حرفه ای

آشنائی و کسب مهارت در سنجش و اندازه گیری به منظور تهیه آزمون های لازم برای امتحانات دانش آموزان و ارزشیابی دقیق آن ها و نیز آشنائی با آزمون های روانی در حد لازم

آشنائی و کسب مهارت برای به کار بستن روش های تربیتی و روش های اصلاح رفتارهای آسیب زا

آشنائی و کسب مهارت در درک و تبیین مسائل بومی بر اساس علوم تربیتی

توانائی بهره برداری از متون و منابع مربوط به علوم تربیتی به زبان اصلی

بروشور معرفی رشته علوم تربیتی گرایش کودکان استثنائی مقطع کارشناسی

بروشور معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش پیش دبستانی و دبستانی

بروشور معرفی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی