نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی بخش

معرفی بخش


هدف:

-   تربیت نیروی انسانی متخصص جهت تدریس تربیت بدنی در مدارس و سایر ارگانها و موسسات

-   توانا ساختن دانشجویان به ابزارهای علمی و تربیتی جهت پرورش روحی و جسمی جوانان کشور و سالم سازی نسل جوان

 

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلان این رشته قادرخواهند بود که:

  • کارشناسی تربیت بدنی در سطح مدارس و سایر موسسات و ارگانها را عهده دار شوند.

 

کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی ــ یادگیری رفتاری ـ حرکتی
 دکتری: فیزیولوژی ورزشی