نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی بخش

معرفی بخش


هدف:

          تربیت نیروی انسانی متخصص جهت گزینش اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات و در نهایت اشاعه اطلاعات در زمینه های تخصصی در موسسات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی (کتابخانه ها و...)

 

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلات این رشته می توانند وظایف زیر را به عهده بگیرند:

  • کارشناس انتخاب و سفارش منابع اطلاعاتی در موسسات آموزشی و پژوهشی
  • کارشناس فهرست نویسی و رده بندی و آماده سازی منابع اطلاعاتی
  • کارشناس اطلاع رسانی در مراکز اطلاع رسانی و...
  • فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می توانند در دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی بعنوان عضو هیات علمی تدریس نمایند.

 

کارشناسی: علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد: علم سنجی     و      علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

دکتری: علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش    و      گرایش بازیابی اطلاعات و دانش