نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی کمیته

معرفی کمیته


به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های زیست پزشکی  و حفاظت از حقوق آزمون های انسانی و حیوانی در تحقیقات علوم زیستی پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه شیراز تشکیل گردید و کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی کشور با تشکیل کمیته اخلاق در پژوهش زیست پزشکی در دانشگاه شیراز از تاریخ 1401/1/29 موافقت کرد.

بر اساس اعتبار نامه تایید شده  پس از بررسی مستندات، اعتبار کمیته‌ی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی  دانشگاه شیراز مورد تایید کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

بررسی طرح های پژوهشی مربوط به علوم انسانی و زیست پزشکی از لحاظ مراعات حقوق و اخلاق در پژوهش ، ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های کشوری، برگزاری کارگاه های مربوطه از جمله فعالیت های این کمیته می باشد.