نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی بخش

معرفی بخش


هدف:

            تربیت افرادی که مفاهیم و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فرا گرفته و حداقل مهارتهای حرفه ای در روانشناسی بالینی را بدست آورند.

 

نقش و توانایی:

          فارغ التحصیلان این رشته می توانند فعالیتهای مقدماتی را در زمینه های تشخیص و درمان اختلالات روانی در موسسات عمومی و روانی و کلینیک های روانپزشکی و سایر مراکز شبیه به آن، عهده دار شوند.

 

کارشناس: روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی

دکتری: روانشناسی بالینی