معارفه ریس جدید دانشکده

معارفه ریس جدید دانشکده


 
 

در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه شیراز، از زحمات دکتر بابک شمشیری تقدیر و دکتر مسعود حسینچاری به عنوان رئیس جدید رئیس دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز معرفی شد.
این آیین با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه ،اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان ، در تالار دکتر رضوی ترتیب یافت.
در این مراسم نخست دکتر بابک شمشیری، رئیس پیشین دانشکده، به بیان کلی رویکردهای مدیریتی و عملکرد حوزه های اداری و مالی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی در دوران مسئولیت خود پرداخت.
وی، تلاش در جهت رویکرد مدیریتی اخلاق مدارانه و انسان گرایانه را نخستین اولویت فعالیت ها دانست و سپس به فعالیت های مختلف انجام شده در راستای توسعه و پیشرفت دانشکده پرداخت که از مهم ترین آن ها می توان به انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه استرالیا، تعامل بیش ازپیش با جامعه از مسیر همکاری با آموزش و پرورش، بهزیستی و ...، ارتباط با مجتمع آموزشی دانشگاه و همچنین توسعه ی فضای فیزیکی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی اشاره کرد.
در ادامه دکتر مسعود حسینچاری، ضمن اشاره به تاریخچه ی پرافتخار و کارنامه ی پربار دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، تعامل این دانشکده با جامعه را مهم ترین دستاورد خواند و گفت: نوع ارتباط این دانشکده با جامعه، با ارتباط حوزه های دیگر مانند صنعت و... متفاوت است و ممکن است ازنظر مالی دستاورد چشمگیری نداشته باشد، اما دستاوردهای مفیدی از نوع آرامش و امنیت در جامعه دارد.
وی خواستار به کارگیری نیروهای این دانشکده در سطح دانشگاه و تسهیل سازی ارتباط آنان با جامعه شد و تصریح کرد: جایگاه نیروهای این دانشکده، به عنوان تئوری سازان حوزه ی روان و درمان، آنچنان که درخور و شایسته است، در جامعه معرفی نشده است.


رئیس جدید دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز ، نیاز به یک درمانگاه مناسب را نیز برای توسعه ی فعالیت های این دانشکده و ارتباط بیش تر و بهتر با جامعه ضروری دانست.
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز هم با قدردانی از زحمات دکتر شمشیری به انتخابات دانشکده ای، برای انتخاب رئیس دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی اشاره کرد و آن را در نوع خود بی نظیر خواند و به دکتر حسینچاری برای انتخاب از سوی اعضای این دانشکده تبریک گفت.
وی به وضعیت دشوار اقتصادی جامعه و به دنبال آن دانشگاه اشاره و خاطر نشان کرد: دانشگاه با حداقل هایی که در اختیار دارد ، همچنان پرتلاش به فعالیت های خود در جهت رسیدن به اهداف ادامه می دهد.
دکتر نادگران از اعضای هیات علمی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی خواست تا بیش از پیش در اجتماع بروز و ظهور داشته باشند و تاکید کرد که آغازگر این مسیر دانشکده است.
وی همچنین از استادان این دانشکده خواست تا برای تفکیک پایان نامه هایی که در حل مسائل جامعه کاربردی تر است و همچنین گرفتن دستیار پژوهشی اهتمام ورزند.
رئیس دانشگاه شیراز همچنین تماس دانشکده ها با روابط عمومی و روابط بین الملل و بین المللی سازی دانشگاه که موجب ارتقای سطح دانشگاه می شود را، ضروری توصیف کرد.
اهدای لوح و هدایا به دکتر شمشیری و دیگر اعضای هیات رئیسه ی پیشین دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی پایان بخش مراسم بود.