مراسم قرائت زیارت عاشورا و عزاداری

مراسم قرائت زیارت عاشورا و عزاداری


  • مراسم قرائت زیارت عاشورا و عزاداری

               زمان یکشنبه 94/7/26 و چهارشنبه 94/7/29  ساعت 7:30 الی 8

                        مکان : نمازخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی