مراسم روز درختکاری در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مراسم روز درختکاری در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


به مناسبت روز درختکاری، برنامه کاشت درخت در محوطه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد.

در این برنامه که از طرف انجمن های علمی دانشکده و با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده برگزار گردیده بود، کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده تعداد ده اصله درخت را در محوطه دانشکده کاشتند

00:10 -چهارشنبه ۱۳۹۵/12/25