مراسم دانش آموختگی 1403-1402

مراسم دانش آموختگی 1403-1402


باسمه تعالی

به استحضار می رساند مراسم دانش آموختگی سال تحصیلی 1403-1402

در تاریخ 1403/02/22، ساعت 10 تا 12 و در سالن شهید دستغیب

با حضور اساتید و کارکنان محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانشجویان مقاطع کارشناسی ورودی 98، ارشد ورودی 1401 و دکتری ورودی 99 برگزار گردید. در ابتدا قرائت کلام الله مجید توسط قاری و سپس سرود جمهوری اسلامی ایران توسط دانشجویان و دیگر مهمانان اجرا شد. کلیپ مربوط به سخنرانی ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشی دانشگاه پخش شد. سپس ریاست محترم دانشکده جهت خیر مقدم به مهمانان به چایگاه آمده و سخترانی نمودند. اجرای برنامه فرهنگی هنری توسط امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد. کلیه دانشجویان جهت ادای سوگندنامه فارغ التحصیلی قیام کردند. و در نهایت کلیپ معرفی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم تربیتی پخش شد. 

سخنرانی ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ویدیوی اجرای مراسم فرهنگی دانشگاه

/documents/150139/0/VID-20240514-WA0004.mp4

ادای سوگندنامه دانش آموختگی 

ویدیوهای ادای سوگندنامه دانش آموختگی 

/documents/150139/0/be083463-72b0-406f-b007-baa2e4b8ab69.mp4

/documents/150139/0/e392540e-b336-43f2-8404-57eb9e9a2ece.mp4

دانش آموختگان گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانش آموختگان گروه مبانی تعلیم و تربیت

دانش آموختگان گروه روانشناسی تربیتی

دانش آموختگان گروه روانشناسی بالینی

دانش آموختگان گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دانش آموختگان گروه علوم ورزشی

دانش آموختگان گروه علوم تربیتی