فراخوان نشریه انجمن علمی مدیریت آموزشی

فراخوان نشریه انجمن علمی مدیریت آموزشی


??فراخوان دومین شماره از نشریه انجمن علمی مدیریت آموزشی(نــما)??

فصلنامه انجمن علمی مدیریت آموزشی (نمـــا) از تمامی اساتید، دانشجویان و فرهیختگان دعوت می کند باحضور خود در این نشریه مارا مفتخر سازند.

نیازمند فعالیت شما درزمینه های:

نویسندگی، ویراستاری، مصاحبه، عکاسی، طراحی و صفحه آرایی و ... هستیم.

✅مطالب ارسالی باید حداقل یک صفحه و حداکثر ۲۰ صفحه باشند.

✅تمامی مقالات باید حول محور ( تعاملات سازمانی و انواع آن در سازمان باشند).

✅به تمامی افرادی که مقاله ارسال کنند گواهی داده خواهد شد.

✅ در انتهای مقالات باید لینک سایت هایی که استفاده شده یا نام کتاب و نویسنده در قسمت منبع ذکر شود.

شماره سردبیر: 09174464911