عقد تفاهم نامه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز با دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

عقد تفاهم نامه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز با دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز


                                                                                            

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز گفت : به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های علمی، تفاهم نامه ای همکاری بین دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و اهواز منعقد شد.

دکتر بابک شمشیری در این باره بیان کرد: هدف از تنظیم این تفاهم نامه ایجاد همکاری مشترک در زمینه ی برگزاری سخنرانی، نشست های علمی و کارگاه های آموزشی است .

وی افزود : همچنین در این تفاهم نامه مقررشد این دو دانشکده در بخش استفاده از ظرفیت های علمی، پژوهشی اعضای هیت علمی جهت مشاوره و داوری رساله های دکتری با درنظر گرفتن کلیه امکانات و ظرفیت، اعم از نیروی انسانی، تجربه و تخصص اعضای هیات علمی و نیز تاسیس دوره های آموزشی مشترک به ویژه دوره های میان رشته ای و انجام پروژه های تحقیقاتی نیز همکاری داشته باشند.

گفتنی است این تفاهم نامه از سوی معاونین پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز ودانشگاه شهید چمران اهواز به امضاء رسید است .

یاد آوری می گردد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز با وجود هفت بخش در حوزه علوم تربیتی، روان شناسی، علوم ورزشی و نیز علم اطلاعات و دانش شناسی و حضور 54 عضو هیأت علمی تمام وقت که اغلب آنان استاد و دانشیار می باشند و نیز دو نشریه علمی ـ پژوهشی و آمار بالای فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و همچنین برگزاری 7 گرایش در مقطع دکتری و تعداد  کل 1232 دانشجو که از این تعداد 731 دانشجو در مقطع کارشناسی و 376 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 120 دانشجو در مقطع دکتری می باشند، از جمله بهترین و معتبرترین دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی در سطح کشور محسوب می شود.