سخنرانی دکتر حسن لی به مناسبت روز سعدی

سخنرانی دکتر حسن لی به مناسبت روز سعدی


به نام خدا

به مناسبت روز بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی، مراسم سخنرانی دکتر کاووس حسن لی، استاد زبان و ادبیات فارسی، در سالن دکتر حسینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز برگزار شد.

 

در این مراسم که جمع کثیری از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه شرکت کرده بودند، ابتدا دکتر شمشیری ریاست دانشکده ضمن خوشآمدگویی به حضار و دکتر حسن لی، به گوشه ای از فعالیت های فرهنگی دانشکده در دو سال اخیر اشاره نموده و پرداختن به ادبیات فارسی را یکی از مهمترین شاخصه های فعالیت های فرهنگی معرفی نمودند.

 

سپس دکتر کاووس حسن لی ضمن ابراز خوشبختی از حضور در جمع دانشگاهیان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، سخنان مبسوطی در موضوع « سعدی دوست داشت کجا بایستد» به سمع حاضرین در جلسه رساندند.

ایشان شعر سعدی را تقلید ناپذیرترین اشعار دانسته و تاکید کردند که شعر سعدی در عین سادگی و پرهیز از آرایه ها و صنایع ادبی، از چنان لطافت و زیبایی برخوردار است که هنوز در باره آن می توان ساعت ها به بحث نشست.دکتر حسن لی تاکید سخنان خود را روی قصیده های سعدی قرار داده و قصیده های سعدی را بهترین مدرک در بررسی افکار واقعی این شاعر پرآوازه دانست.

در پایان برنامه، حاضرین در جلسه به طرح سئوالات خود در باره سعدی پرداخته و دکتر حسن لی نیز به آنان پاسخ دادند.

ضمنا به پاس حضور دکتر حسن لی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، لوح تقدیر و یک جلد شاهنامه فردوسی به رسم یادبود توسط دکتر شمشیری، ریاست دانشکده به ایشان اهدا گردید.

17:09 -دوشنبه ۱۳۹6/02/04