سخنرانی آقای دکتر سید رضا بلاغت با عنوان : دموکراسی در کلاس درس ، چالش ها و فرصت های آن در ایران

سخنرانی آقای دکتر سید رضا بلاغت با عنوان : دموکراسی در کلاس درس ، چالش ها و فرصت های آن در ایران


  • زمان: چهارشنبه 94/9/4 ساعت 9 الی 10
  • مکان : سالن  کنفرانس دانشکده علو م تربیتی و روان شناسی