دومین نشست دوسالانه‌ی استادان و دانشجویان ادبیات کودک سراسر کشور و نخستین جشنواره‌ی کتابهای تصویری‌داستانی تألیفی

دومین نشست دوسالانه‌ی استادان و دانشجویان ادبیات کودک سراسر کشور و نخستین جشنواره‌ی کتابهای تصویری‌داستانی تألیفی


منبع خبر :  مرکز مطالعات ادبیات کودک
 

 

11:00 - دوشنبه ۱۳۹۵/2/27