دعوت به جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشکده با رؤسای محترم بخش ها و اعضای محترم هیات علمی

دعوت به جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشکده با رؤسای محترم بخش ها و اعضای محترم هیات علمی


 

زمان : چهارشنبه 95/10/22 ساعت 9 الی 12 

مکان : سالن دکتر حسینی

موضوع جلسه : چالش ها، مشکلات ، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی رشته های علوم تربیتی و روان شناسی

 

10:45 - یکشنبه ۱۳۹۵/10/12