درگذشت استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر فاطمه پسند

درگذشت استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر فاطمه پسند


درگذشت استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر فاطمه پسند را خدمت تمامی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی تسلیت عرض می نماییم.