جلسه هم اندیشی رؤسای دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی کشور با هیات رئیسه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

جلسه هم اندیشی رؤسای دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی کشور با هیات رئیسه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز


زمان : سه شنبه 95/10/21

مکان : سالن دکتر حسینی

موضوع جلسه : چالش ها، مشکلات ، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی رشته های علوم تربیتی و روان شناسی

 

 

10:30 - یکشنبه ۱۳۹۵/10/12