جلسه همفکری اساتید مشاور انجمن های علمی دانشکده

جلسه همفکری اساتید مشاور انجمن های علمی دانشکده


به نام خدا

با شروع سال تحصیلی جدید و در جهت هماهنگی و برنامه ریزی بهتر شروع فعالیت های انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، جلسه همفکری و تبادل نظر اساتید مشاور با ریاست و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سالن دکتر رضویه دانشکده برگزار گردید.

در این برنامه که از طرف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده برگزار گردیده بود، ابتدا آقای دکتر همتی، معاون دانشجویی و فرهنگی، لیستی از برنامه های پیشنهادی و همچنین  قوانین و مقررات انجمن های علمی را به اطلاع حاضرین رساندند. سپس دکتر شمشیری ریاست دانشکده در رابطه با انجام اردوهای علمی و مراحل آن توضیحاتی ارائه نمودند. در پایان اساتید مشاور سئوالات خود را مطرح کردند که پاسخ های لازم از طرف معاون دانشجویی و فرهنگی داده شد.

9:06 -یکشنبه ۱۳۹6/07/30