نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه همایش بین‏ المللی علوم ورزشی در سلامت

جلسه همایش بین‏ المللی علوم ورزشی در سلامت


باسمه تعالی

جلسه بخش علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با مدیرکل محترم ورزش و جوانان

موضوع جلسه: همایش بین المللی علوم ورزشی در سلامت سال 1401