جلسه نقد کتاب با حضور دکتر سرکار آرانی

جلسه نقد کتاب با حضور دکتر سرکار آرانی


جلسه نقد و بررسی کتاب " در تمنای یادگیری " نوشته دکتر محمدرضا سرکار آرانی با حضور این محقق برجسته و استاد دانشگاه ناگویای ژاپن برگزار شد.

 در این جلسه که به مدت 3 ساعت در سالن دکتر رضویه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و با حضور جمعی از استادان و دانشجویان دکتری دانشکده برگزار شد، دکتر سرکار آرانی طی سخنانی سیستم آموزشی ایران را در مقایسه با سیستم آموزشی ژاپن مورد نقد و بررسی قرار داده و سپس به پرسش های حاضرین در باره کتاب " در تمنای یادگیری"  پاسخ دادند