جلسه مشترک مدیریت و اساتید دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی با مسئولان آموزش و پرورش

جلسه مشترک مدیریت و اساتید دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی با مسئولان آموزش و پرورش


به دنبال برگزاری جلسات قبلی مدیریت دانشکده علوم تربیتی و مدیران آموزش و پروش شیراز، جلسه مشترک دیگری به میزبانی دانشگاه شیراز در سالن دکتر رضویه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، آقای دکتر شمشیری رئیس دانشکده ضمن خوشامد گویی به حاضران بخصوص میهمانان حاضر از اداره آموزش و پرورش، اهداف مشترک این جلسات را همکاریهای دوطرفه و ایجاد رابطه بهتر دانشگاه و آموزش و پرورش و استفاده از نقطه نظرات اساتید دانشگاه در بهبود و ارتقاء سطوح آموزشی و پرورشی در آموزش و پرورش ذکر نمودند.

سپس آقای ترابی از مدیران آموزش و پرورش پیشنهاد نمودند که از بیش از گذشته از اساتید دانشگاه به منظور شرکت در همایش ها استفاده نموده و همچنین از اساتید دانشگاه به منظور پربارتر نمودن طرح شهاب( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) استفاده نمایند.

آقای دکتر خسرو نژاد، استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هم به چند نکته مهم زیر اشاره نمودند:

استعداد یابی علمی دانش آموزان، کارورزی دانشجویان در آموزش و پرورش، برگزاری کارگاههای تفکر خلاق جهت دانش آموزان، برگزاری کارگاههای ادبیات کودکان و برگزاری جلسات سالانه هم اندیشی ادبیات کودکان.

در ادامه نیز چند نفر دیگر از حاضران از جمله دکتر همتی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده، دکتر خرمایی معاون پژوهشی دانشکده، خانم کلایی، خانم شرزه ای، آقای زارع و آقای عباسی از اداره آموزش و پرورش نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

9:00 -شنبه ۱۳۹6/08/24