تسلیت درگذشت دکتر غلامحسین شکوهی

تسلیت درگذشت دکتر غلامحسین شکوهی