تبریک جهت عقد تفاهم نامه میان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و دانشگاه وسترن سیدنی (Western Sydney) استرالیا

تبریک جهت عقد تفاهم نامه میان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و دانشگاه وسترن سیدنی (Western Sydney) استرالیا


 

 

 

بدینوسیله با افتخار اعلام می گردد که برای نخستین بار تفاهم نامة همکاری بین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و دانشگاه وسترن سیدنی(Western Sydney) استرالیا که به امضای رؤسای این دانشگاهها رسیده است، منعقد شد. کسب این موفقیت بزرگ در عرصة فعالیتهای بین المللی دانشکده بر اعضای هیئت علمی، استادان، کارمندان و دانشجویان گرامی مبارک باد. امید است در نتیجة این اقدام و اقدامات مشابه دیگر، شاهد رشد و ارتقاء هر چه بیشتر دانشکده باشیم.

 

17:20 - شنبه ۱۳۹۵/11/23