تبریک به آقای دکتر مرتضی خسرونژاد و آقای دکتر بابک شمشیری ، تصویب گرایش آموزش فلسفه به کودکان در مقطع کارشناسی ارشد

تبریک به آقای دکتر مرتضی خسرونژاد و آقای دکتر بابک شمشیری ، تصویب گرایش آموزش فلسفه به کودکان در مقطع کارشناسی ارشد


 

 

لینک خبر : روابط عمومی دانشگاه شیراز

10:00 - چهارشنبه ۱۳۹۵/4/23